Info z urzędu, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

500+ w Starym Sączu. Jak i gdzie składać wnioski?

Opublikowano: Czerwiec 30, 2019 o 10:20 am   /   przez   /   komentarze (0)

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci.

Uproszczone procedury
Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku. Ponadto pracownicy gminni nie będą obciążeni koniecznością ustalania dochodów rodziny ubiegającej się o wsparcie zarówno w momencie startu okresu świadczeniowego jak i w jego trakcie. Rezygnacja z kryterium dochodowego oznaczać będzie również, że znacznemu zmniejszeniu ulegnie zakres przekazywanych przez samorządy sprawozdań z realizacji ustawy.

Wprowadzony zostanie w pełni zautomatyzowany sposób ustalania uprawnienia. Na wzór bardzo dobrze przyjętego rozwiązania w programie „Dobry start”, zrezygnowano z wydawania decyzji administracyjnej. Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Przesunięto okres świadczeniowy i związany z nim okres składania wniosków. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w tym samym momencie, co powodowało spiętrzenie pracy realizatorów świadczeń przede wszystkim w drugiej połowie roku.

Od 2021 r. nastąpi znaczące przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj). Pozwoli to na bardziej racjonalne rozłożenie pracy w gminach realizujących świadczenia dla rodzin.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500+) na okres 2019/2021 są przyjmowane online od 1 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia w formie tradycyjnej (papierowej).

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu, oraz przez Internet:
– za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,
– PUE ZUS
– oraz bankowość elektroniczną.
więcej na stronie MRPiPS

ZAŁĄCZNIKI:

Instrukcja składania wniosków on-line

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a