Wydarzenia, Z ostatniej chwili

„Będę dreptać aż wydreptam”. Na Lipiu powstanie Dom Seniora!

Opublikowano: Grudzień 3, 2019 o 7:58 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas wczorajszej Sesji Rady Miejskiej Starego Sącza radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan nr 5A w Moszczenicy Niżnej. Na działkach położonych tuż obok placu zabaw powstanie Dom Pomocy Społecznej. O tę inwestycję zabiegała przewodnicząca osiedla Marianna Trzebuniak. 

-Pieniądze załatwimy, projekty zrobimy i za 5 lat uruchomimy piękny dom seniora. Seniorów nam przybywa. My nie mamy nic na Lipiu. Ja będę tak dreptać, że ten domek powstanie –mówiła w uległym roku na osiedlowym zebraniu Marianna Trzebuniak. 

Taki dom w Starym Sączu powstanie  –mówił burmistrz Jacek Lelek –coraz więcej ludzi nie ma rodzin i nie ma się kto nimi zaopiekować. Największym problemem jest to, że my tych ludzi wysyłamy w dalekie strony do domów całodobowej opieki i oni całkowicie tracą kontakt ze środowiskiem. Tam ich nikt nie odwiedza. Musimy to zrobić w Starym Sączu, musimy zadbać o naszych mieszkańców. Oni muszą mieć miejsce w naszym środowisku. 

Teraz Gmina dała zielone światło zmieniając Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Do inwestycji jeszcze daleko. Powyższe zadanie finansowane będzie ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe częściowo pochodzić będą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji celowych (PFRON, WFOŚiGW), pożyczek i kredytów, środków instytucji pozabudżetowych. Środki unijne pochodzić będą z funduszy strukturalnych. Burmistrz podkreśla, że ważny będzie też udział inwestorów w finansowaniu inwestycji, m.in. poprzez założenie spółki celowej lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Realizacja przedsięwzięcia to lata 2022-2024.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a