Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Bezimienne Barcice mają już swoje ulice. Dzisiaj radni podejmą uchwałę

Opublikowano: 20 czerwca, 2022 o 6:32 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas dzisiejszego posiedzenia radni Rady Miejskiej Starego Sącza podejmą stosowną uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom dotąd bezimiennym na terenie sołectwa Barcice.

Nazwy ulic, które znalazły się w projekcie uchwały zostały ustalone przez Sołtysa wspólnie z Radą Sołecką sołectwa Barcice, a następnie przyjęte przez mieszkańców sołectwa w formie Uchwały Nr 3/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Barcice z dnia 19.09.2021 r.

Do tej pory na terenie sołectwa Barcice numery porządkowe tworzą ciągły zbiór, co stwarza trudności w odnalezieniu konkretnego adresu w terenie, gdyż często sąsiadujące ze sobą budynki maja nadane odległe od
siebie numery. Taki system numeracji utrudnia odnalezienie wskazanego adresu przez doręczycieli, dostawców oraz służby ratunkowe
czytamy w uzasadnieniuNadanie nazw ulicom pozwoli na uporządkowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Dla każdej ulicy posiadającej nazwę zostanie stworzony odrębny, ciągły zbiór numerów porządkowych.

Z uwagi na to, że nadanie nazw ulicom wiąże się ze zmianą adresów, co powoduje konieczność zawiadomienia o zmianie adresu dostawców mediów, operatorów telekomunikacyjnych, oraz innych
podmiotów, z którymi mieszkańcy mają zawarte umowy, zostaje wprowadzona możliwość posługiwania się na równi z nadaną nazwą ulicy dotychczasowym adresem przez okres 3 lat, aby każdy w miarę możliwości sukcesywnie mógł przechodzić do posługiwania się nowym adresem.

W miejscowości Barcice nadaje się nazwy ulicom dotąd bezimiennym:
1. ul. Ks. Józefa Wirmańskiego, biegnąca od granicy z obrębem Barcice Dolne w kierunku południowym, po działkach oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 154, 480, 742, 1011, 1151 do granicy gminy. Długość ulicy 3 742 metry, początek numeracji od granicy z obrębem Barcice Dolne;

2. ul. Wiejska, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Popradzką w obrębie Barcice Dolne do skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku południowo-zachodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 163; Długość ulicy 236 metrów, kontynuacja numeracji ulicy Wiejskiej z obrębu Barcice Dolne;

3. ul. Dzielnica, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Popradzką w obrębie Barcice Dolne w kierunku południowym, po działkach oznaczonych w EGiB nr 183/3, 184/6, 213/4, 218/5. Długość ulicy 189 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Popradzką;

4. ul. Wspólna, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku wschodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 209/17. Długość ulicy 356 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

5. ul. Osiedlowa, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku wschodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 229/4, 225/6, 229/9. Długość ulicy 327 metrów, początek numeracji od
skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

6. ul. Michała Wójcika, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Kamieniec Górny w kierunku zachodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 255/2, 1194/1, 251/5, 251/3, 251/7, 251/13, 253, 230/9. Długość ulicy 236 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Kamieniec Górny;

7. ul. Św. Józefa, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku wschodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 272/1. Długość ulicy 195 metrów, początek numeracji od skrzyżowania
z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

8. ul. Kamieniec Górny, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia w kierunku północnowschodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 256/1, 243/16, 245/5, 243/25, 243/5 do skrzyżowania z ulicą Popradzką i Kamieniec w Barcicach Dolnych. Długość ulicy 699 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia;

9. ul. Mariana Cyconia, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku południowo-wschodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 294, 290/3, mostem na rzece Poprad zlokalizowanym na działkach nr 245/2, 310/6 dalej działkami nr 317, 310/4, 527, 855, 527, 855 do granicy obrębu Wola Krogulecka. Długość ulicy 2 092 metry, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

10. ul. Korzeczków, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia w kierunku północno-wschodnim po działkach oznaczonych w EGiB nr 316, 528/1, 529/1, 530/1, 311/3, 311/5, 312/2, 531/5, 313/4, 313/6,
532/4, 313/8, 314/1, 555, 543/2, 545/1, 544/16, 544/14, 544/10, 553/9, 550/5, 550/3, 552/8, 553/10, 552/6, 558/14, 552/4, 558/11, 551/1, 558/13, 554/6, 554/12, 554/8, 556/17, 556/15, 554/10, 556/13, 556/11, 556/9,
1173/5, 570/17, część 1173/1 i 571, 570/16, 570/19, 1161, 576/6, 569/7, 544/12, 553/7 do skrzyżowania z ulicą Bogusławską. Długość ulicy 1 094 metry, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Mariana
Cyconia;

11. ul. Mała Rówień, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia w kierunku wschodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 541, 1173/1 do skrzyżowania z ulicą Korzeczków. Długość ulicy 187 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia;

12. ul. Ignacego Kasprzyka, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Korzeczków w kierunku wschodnim, po części działki oznaczonej w EGiB nr 571 do skrzyżowania z ulicą Wdżary. Długość ulicy 367 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Korzeczków;

13.ul. Bogusławska, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia w kierunku wschodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 623/9, 541, 587, 677 do granicy z obrębem Wola Krogulecka. Długość ulicy 745 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia;

14.ul. Wdżary, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Bogusławską w kierunku północno-wschodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr część 562, 651 do skrzyżowania z ulicą Maliniki. Długość ulicy 782 metry, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Bogusławską;

15.ul. Olszyny, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Wdżary w kierunku północno wschodnim, po części działek oznaczonych w EGiB nr 562, 639. Długość ulicy 740 metrów, początek numeracji od skrzyżowania
z ulicą Wdżary;

16.ul. Maliniki, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Wdżary w kierunku wschodnim po działce oznaczonej w EGiB nr 661, 661, 699 do granicy z obrębem Popowice. Długość ulicy 1 928 metrów, początek
numeracji od skrzyżowania z ulicą Wdżary;

17.ul. Facimiech, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia w kierunku południowym, po działkach oznaczonych w EGiB nr 515, część 827, 1052 do granicy z obrębem Wola Krogulecka. Długość ulicy 2 496 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia;

18.ul. Dolinki, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Facimiech w kierunku północno-wschodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 871/1. Długość ulicy 685 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą
Facimiech;

19. ul. Brzeziny, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Facimiech w kierunku północno-wschodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr część 827, 1055/2, 1055/1, 1056/4 do granicy z obrębem Wola Krogulecka.
Długość ulicy 820 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Facimiech;

20.ul. Wielka Rówień, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia w kierunku południowym, po działkach oznaczonych w EGiB nr część 527, 607. Długość ulicy 655 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia;

21. ul. Stara Droga, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia w kierunku południowo-wschodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 627/2 do granicy z obrębem Wola Krogulecka. Długość ulicy 307 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Mariana Cyconia;

22. ul. Za Torami, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Kolejową w kierunku południowym, po działkach oznaczonych w EGiB nr 369, 432, części działki nr 433 i dalej po działce 462. Długość ulicy 1 095 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Kolejową;

23. ul. Kolejowa, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku zachodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 204, część 146/4, 67 do punktu granicznego z działkami nr 28 i 63 do
ulicy Paryje. Długość ulicy 1 034 metry, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

24. ul. Paryje, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ludwika Ryszki i ulicą Wierchy w kierunku północnym, po części działki oznaczonej w EGiB nr 67, do punktu graniczącego z działkami 28 i 63 ulicą Kolejową.
Długość ulicy 462 metry, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ludwika Ryszki i Wierchy;

25. ul. Ludwika Ryszki, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku zachodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 298, część działek 146/4, 369, 145/1 do skrzyżowania z ulicą Paryje
i ulicą Wierchy. Długość ulicy 1 031 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

26. ul. Wierchy, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Paryje i ulicą Ludwika Ryszki w kierunku zachodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 117 do granicy obrębu Przysietnica. Długość ulicy 676 metrów, początek
numeracji od skrzyżowania z ulicą Paryje i ulicą Ludwika Ryszki;

27. ul. Na Głębokie, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Wierchy w kierunku północnym, po działce oznaczonej w EGiB nr 80. Długość ulicy 444 metry, początek numeracji, od skrzyżowania z ulicą Wierchy;

28. ul. Do Krzyża, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Wierchy w kierunku południowym, po działkach oznaczonych w EGiB nr 329, część działki 397 do skrzyżowania z ulicą Kamienną. Długość ulicy 946 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Wierchy;

29. ul. Boczna, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Wierchy w kierunku południowym, po działce oznaczonej w EGiB nr 324 do skrzyżowania z ulicą Kamienną. Długość ulicy 847 metrów, początek numeracji od
skrzyżowania z ulicą Wierchy;

30. ul. Dworska, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku wschodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 299/1. Długość ulicy 53 metry, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

31. ul. Wincentego Brzeskiego, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku zachodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 450 do skrzyżowania z ulicą Za Torami. Długość ulicy 137 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

32. ul. Kamienna, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku południowozachodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr część 433, i 741 oraz 712 do granicy z obrębem
Przysietnica. Długość ulicy 1 360 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

33. ul. Słoneczna, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Kamienną w kierunku północnym, po działce oznaczonej w EGiB nr 417/1. Długość ulicy 127 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Kamienną;

34. ul. Młyńska, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku zachodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr część 741, 739/17, 739/18, 739/14, 738/3, 737/8, 737/5, 736/4, 736/5,
735/1. Długość ulicy 370 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

35. ul. Grabowce, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego w kierunku południowozachodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 741, 794, 905 do granicy z obrębem Przysietnica, a dalej w kierunku północnym przy granicy z obrębem Przysietnica po działce nr 813. Długość ulicy 1 225 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Ks. Józefa Wirmańskiego;

36. ul. Sapieniec, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Grabowce w kierunku północno-zachodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 1162 do granicy z obrębem Przysietnica. Długość ulicy 1 161 metrów, początek
numeracji od skrzyżowania z ulicą Grabowce;

37. ul. Dolnych Młynów, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Sapieniec w kierunku północno-wschodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 765. Długość ulicy 173 metry, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą
Sapieniec;

38. ul. Pierzwia, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Grabowce w kierunku południowym, po działkach oznaczonych w EGiB nr część 798 i 906/2 oraz 799 i 966, 986, 1122. Długość ulicy 1 665 metrów,
początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Grabowce;

39. ul. Połom Barcicka, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Pierzwia w kierunku południowo-wschodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1003, 1133. Długość ulicy 428 metrów, początek numeracji od
skrzyżowania z ulicą Pierzwia;

40. ul. Kliny, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Grabowce w kierunku południowym, po działkach oznaczonych w EGiB nr 964, część 939/1 i 963, 981, 982, 983, 1108, część 1104, 1166, część 1109 i 1110.
Długość ulicy 1 393 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Grabowce;

41. ul. Głucha Dolina, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Kliny i ulicą Skrajnią w kierunku południowozachodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 948, 1084. Długość ulicy 1 622 metry, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Kliny i ulicą Skrajnią;

42. ul. Skrajnia, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Kliny i ulicą Głucha Dolina w kierunku południowozachodnim, po działkach oznaczonych w EGiB nr 933, 1076 do granicy z obrębem Przysietnica. Długość
ulicy 1 279 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Kliny i ulicą Głucha Dolina;

43. ul. Wyrąb, biegnąca od skrzyżowania z ulicą Grabowce w kierunku południowym, po działce oznaczonej w EGiB nr 1164, część 907, 915. Długość ulicy 677 metrów, początek numeracji od skrzyżowania z ulicą Grabowce;

44. ul. Zabronie, biegnąca równolegle do ulicy ks. Józefa Wirmańskiego, po działkach oznaczonych w EGiB nr 814, 1005, 1149/2. Długość ulicy 931 metrów, początek numeracji od strony północnej;

45. ul. Dominików, biegnąca równolegle do ulicy ks. Józefa Wirmańskiego, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1149/1, 1145/4, 1147/2. Długość ulicy 263 metry, początek numeracji od strony północnej.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a