Najnowsze, Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Burmistrz Jacek Lelek z jednogłośnym absolutorium i wotum zaufania

Opublikowano: Czerwiec 30, 2020 o 2:56 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas dzisiejszej Sesji radni Starego Sącza jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi po prezentacji raportu o stanie gminy i absolutorium z wykonania budżetu. Na sesji nieobecni byli: radny Robert Rams oraz radna Małgorzata Tokarczyk.

Sesja absolutoryjna to, obok budżetowej, jedna z najważniejszych sesji w roku. Podczas niej radni oceniają wykonanie budżetu miasta przez burmistrza za ubiegły rok pod względem gospodarności i celowości, zapoznając się wcześniej z oceną dokonaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

30 czerwca radni, liczbą głosów 19 ZA przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało także 19 radnych. 

Burmistrz dziękował radzie za zaufanie i odwagę w podejmowaniu decyzji, podkreślał, że rozwój gminy to wspólny sukces: rady, kierowników referatów, pracowników urzędu, wreszcie mieszkańców, którzy aprobują zaproponowane i realizowane kierunki rozwoju.

-Bardzo dziękuje wszystkim za współpracę. Ogrom prac jaki wykonaliśmy na rzecz miasta i gminy to ogrom prac moich współpracowników na bardzo różnych szczeblach. Bez dobrej atmosfery i zaufania nie udałoby się sięgnąć tak daleko. Oczywiście nie wszystko jest zrobione. Przed nami mnóstwo pracy, niemniej jednak rok 2019 należy uznać za niezwykle udanymówi burmistrz Jacek Lelek –gramy jednak do wspólnej bramki, i chociaż czasem różnimy się to w zasadniczych sprawach działamy wspólnie dla naszych mieszkańców. Państwa zaufanie jest motorem do działania. 

Myślę, że dzisiejsze posiedzenie Rady jest wzorcowym przykładem jak trzeba się wspierać. „Nie bo nie”  nie jest już modne -gratulował radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń.

Radni także dziękowali burmistrzowi za ubiegły rok i przypominali o kolejnych zadaniach.

Faktycznie rok 2019 był rokiem kontynuacji inwestycji. Inwestycji w oświatę czy kulturę a także drogi mówił radny Sławomir Szczepaniak – tych inwestycji jest naprawdę sporo i każdy mieszkaniec Starego Sącza powinien przeanalizować ten raport, który pokazuje jak dynamicznie się rozwijamy. Panie burmistrzu bardzo dziękuje. 

Panie burmistrzu serce rośnie jak się widzi te inwestycjedodał radny FlorekOczywiście jeszcze sporo przed nami, ale jak to mówią, jak się dziękuje to się dwa razy prosi. 

Chciałem podziękować za ubiegły rok i drogi w Gaboniu. Dziękuje za sale gimnastyczną. Kultura fizyczna jest najważniejszamówił radny ŚwiteckiUważam, że nie dzielić według potrzeb tylko trzeba popatrzeć jakie sołectwa były przez lata zaniedbane. Jeśli są drogi w XXI wieku gdzie dzieci chodzą w kałużach i bez chodników to nad tym trzeba się zastanowić. Te piękne 2 drogi nie załatwiają sprawy. Trzeba coś jeszcze zrobić z tym oświetleniem.

-Uważam, że właśnie trzeba dzielić według potrzeb. Akurat Gaboń powinien być wdzięczny. Mógłbym długo mówić ile i jakie drogi zostały w Gaboniu zrealizowane. Oczywiście wszystkiego na raz zrobić się nie da, ale realizowaliśmy, realizujemy i realizować będziemyodpowiedział burmistrz. 

Chciałam podziękować jako koordynatorka biegu św. Kingi a pomoc finansową, za pomoc ze strony MZGKmówiła Julia Dziedzicchciałam podziękować za pomoc przy wszystkich imprezach, które w tamtym roku realizowaliśmy. 

Chciałem podziękować za wszystkie inwestycje na terenie Przysietnicydziękował radny Sobczak Jerzy. 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a