Ludzie z pasją, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Danuta Sułkowska i Andrzej Długosz z Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Opublikowano: 3 marca, 2024 o 12:09 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Dzisiaj 3 marca 2024 roku podczas Uroczystego Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 75-lecie powstania Towarzystwa Miłośników Starego Sącza pani Danuta Sułkowska i pan Andrzej Długosz zostali uhonorowani odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę wręczyła pani Magdalena Pietruszka, kierownik Oddziału Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek.

Jeśli się robi to co się lubi i jeszcze za to odznaczają to cóż więcej trzeba od życia -powiedział wzruszony Andrzej Długosz.

Pan Andrzej Długosz jest Prezesem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, kustoszem Muzeum Regionalnego. Z Towarzystwem Miłośników Starego Sącza związany jest od 1975. Kustoszem miejscowego Muzeum Regionalnego został w 1996 roku. Za cel swojej działalności obrał upamiętnienie wybitnego rodaka starosądeckiego – ks. Józefa Tischnera. Bibliofil i kolekcjoner profesjonalnej sztuki sądeckiej oraz przewodnika po Starym Sączu i jego zabytkach. Od wielu lat dokumentujący historię Starego Sącza oraz sztuki i literatury sądeckiej. Swoje liczne zbiory bibliofilskie i sztuki prezentował na wystawach w Starym i Nowym Sączu. Za swą niestrudzoną pracę na rzecz propagowania kultury na terenie Sądecczyzny Andrzej Długosz został wyróżniony i odznaczony m.in.: odznaką „za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”, Nagrodą Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość oraz statuetką „Józka” za upowszechnianie myśli i życia ks. Józefa Tischnera, którą otrzymał od Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”.

Pani Danuta Sułkowska do roku 2000 pracowała w Szkole Podstawowej w Popowicach jako nauczycielka języka polskiego. Autorka ośmiu książek, w tym publikacji „Za klauzurą – starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności”, za którą otrzymała nagrodę w Konkursie Literackim im. ks. prof. Bolesława Kumora. Publikuje w prasie, głównie w ogólnopolskich pismach literackich; recenzje, artykuły publicystyczne, opowiadania, wiersze. Przez kilkanaście lat współpracowała z Kurierem Starosądeckim. Opracowała i opublikowała obszerne cykle tematyczne: „Starosądeckie inspiracje”, czy „Muzy wśród gór”. Inicjatorka i współorganizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Stary Sącz. Witraż poetycki” ogłoszonego z okazji 750 – lecia miasta – członki jury tego konkursu, redaktor almanachu pokonkursowego. Inicjatorka i koordynatorka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Wawrzyn Sądecczyzny”. Jest tez redaktorem kilkudziesięciu innych publikacji książkowych – indywidualnych i zbiorowych. Występując jako ekspertka i miłośniczka Starego Sącza w wielu reportażach, filmach dokumentalnych i audycjach radiowych poświęconych promowała Stary Sącz.
Wygłaszała wykłady podczas konferencji naukowych organizowanych w Starym Sączu poświęcone św. Kindze i klasztorowi klarysek. Przez kilka lat oprowadzała wycieczki w przyklasztornym muzeum. Prowadzi wieczory literackie, promocje książek i spotkania autorskie. Wiceprezeska krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Swoje zamiłowanie do Starego Sącza realizuje również działając w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"