Wydarzenia

Dyskusja o obszarze chronionego krajobrazu

Opublikowano: 13 lipca, 2019 o 1:44 pm   /   przez   /   komentarze (0)

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z posłami: Janem Dudą i Anną Paluch. Dyskutowano o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej południowo-małopolskiego obszaru chronionego krajobrazu.

Południowo-małopolski obszar chronionego krajobrazu obejmuje większość gmin na terenie Powiatu Nowosądeckiego z wyłączeniem Muszyny, która znajduje się w Popradzkim Parku Krajobrazowym (te formy ochrony się nie nakładają).  Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, dla każdej z form ochrony Sejmik Województwa Małopolskiego określa zakazy spośród tych wynikających z Ustawy. Istniejąca uchwała Sejmiku z 2012 roku ma teraz zostać zastąpiona nową. Zespół Parków Krajobrazowych w porozumieniu z Sejmikiem przystąpił więc do opracowania nowej uchwały w tym zakresie. Jej zapisy mają złagodzić dotychczasowe zakazy.

Podczas spotkania, w którym wziął również udział starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wójtowie stwierdzili, jest zbyt dużo form ochrony krajobrazu, co w efekcie ogranicza rozwój gmin i inwestycje. Do sierpnia tego roku będą trwały konsultacje nad nowymi zapisami, a następnie, projekty będą wysyłane do uzgodnienia do każdej z gmin.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"