Info z urzędu, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Fundusze unijne zmieniły Sądecczyznę?

Opublikowano: Październik 6, 2018 o 7:18 am   /   przez   /   komentarze (0)
Kompleksowa renowacja zamku w Rytrze, modernizacja szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, dofinansowanie kursów i szkoleń, które podnoszą kompetencje zawodowe mieszkańców, a także liczne inwestycje drogowe, w tym budowa obwodnicy Podegrodzia – to tylko kilka z 862 projektów, które dzięki unijnemu wsparciu zostały w ostatnich latach zrealizowane na Sądecczyźnie.

Rekordowe środki, które napłynęły do Małopolski w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 przekładają się na dynamiczny rozwój województwa. Projekty, które zostały zrealizowane dzięki kwocie 2,9 mld euro dostrzegamy w każdym zakątku regionu. Dotacje unijne pozwoliły nam wesprzeć m.in.: przedsiębiorczość, edukację, inicjatywy społeczne, a także zadbać o nasze dziedzictwo kulturowe czy ochronę środowiska

– mówi marszałek Jacek Krupa.

Kultura, turystyka, rekreacja – każdego roku nowe atrakcje

Dzięki środkom unijnym, z sukcesem wykorzystywanym również przez Sądecczyznę, możemy chronić bogate dziedzictwo kulturowe regionu. Zamki, skanseny czy przydrożne kapliczki odzyskują swój dawny blask, stając się jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów licznie odwiedzających Małopolskę. Środki unijne umożliwiają też tworzenie nowych miejsc oraz możliwości do spędzania wolnego czasu. Fundusze w wysokości prawie 1,3 mln zł pozwoliły m.in. wybudować w Starym Sączu niesamowitą ścieżkę przyrodniczą  czyli unikatowe w skali kraju Bobrowisko.

W ramach dotacji unijnej przeprowadzono też kompleksową renowację Zamku w Rytrze wraz z częściową jego rekonstrukcją. Prace pozwoliły odtworzyć m.in. bramę wjazdową i most zwodzony, a także nadbudować basztę. Ten niezwykły zamek wymagał działań konserwatorskich ze względu na uszkodzenia powstałe w trakcie pożaru oraz naturalnej erozji. Dzięki dofinansowaniu projektu w wysokości 1,5 mln zł zamek jest nadal jedną z głównych atrakcji turystycznych gminy Rytro.

Komunikacja – do celu bezpiecznie, sprawnie i komfortowo

Małopolska od lat konsekwentnie stawia na poprawę infrastruktury drogowej. Budowanie nowych obwodnic czy modernizowanie kolejnych kilometrów dróg wojewódzkich zdecydowanie poprawia komfort podróży oraz bezpieczeństwo, wyprowadzając przy tym ruch tranzytowy poza miasta.

Obwodnica Podegrodzia jest jedną z inwestycji, która została zrealizowana właśnie dzięki unijnej dotacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w wysokości ponad 43 mln zł umożliwia dziś kierowcom sprawny i szybki przejazd z ominięciem centrum miejscowości Brzezna, Stadła i Podegrodzia. Obwodnica przekierowała codzienny ruch setek tirów z centrum miejscowości na obrzeża sprawiając, że jest tu zdecydowanie spokojniej i ciszej. Ta jedna z ważniejszych lokalnych inwestycji drogowych objęła ponad 6-kilometrowy odcinek drogi, a także budowę czterech skrzyżowań, trzech mostów oraz chodników.

Wspieranie rozwoju mieszkańców na każdym etapie życia

Dzięki funduszom europejskim możemy także inwestować w nowoczesną edukację i kształcić specjalistów, których kompetencje są wysoko cenione na rynku pracy. Co więcej, powstają nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, dzięki czemu rodzice mogą bezkolizyjnie łączyć życie zawodowe z prywatnym.

Jednym z beneficjentów, którzy skorzystali z unijnej dotacji, dając szansę mieszkańcom Sądecczyzny na dobrą edukację, jest powiat gorlicki. Realizowany przez powiat projekt jest dedykowany uczniom szkół zawodowych kształcących się w branży budowlanej oraz turystyczno-gastronomicznej, a także kadrze nauczycielskiej. Centrum Kompetencji Zawodowych, które powstało w ramach dotacji pozwala zdobyć nowe kwalifikacje w ramach kursów, szkoleń, płatnych staży czy studiów podyplomowych. Wśród wielu form aktywności uczniowie mogą wziąć udział m.in. w: kursie carvingu, baristyki, obsługi kelnerskiej gości hotelowych czy produkcji pralin i czekoladek. Wartość dofinansowania unijnego w ramach tego projektu to ponad 2,9 mln zł.

Zrealizowane na Sądecczyźnie projekty sprawiają, że mieszkańcom żyje się tu coraz lepiej. Nasz regionalny program operacyjny został zaplanowany tak, aby wspierać wszystkie najważniejsze dziedziny. To klucz do zrównoważonego rozwoju Małopolski

– mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Zdrowie i bezpieczeństwo – chronimy to, co najcenniejsze

Duża część środków unijnych, które trafiły do Małopolski została przeznaczona na przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury zdrowotnej. Przeprowadzone inwestycje pozwoliły wyremontować i zmodernizować placówki, stworzyć zupełnie nowe oddziały, a także zakupić najnowszej generacji sprzęt.

Jednym z beneficjentów, którzy skorzystali z dotacji był Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Modernizacja szpitala objęła kompleksowy remont, a także pozwoliła wyposażyć oddziały w niezbędną aparaturę medyczną. Dzięki dotacji wybudowano tu m.in. nowoczesny pawilon ginekologiczno-położniczy, odział neonatologii z intensywną terapią, oddział ginekologii onkologicznej, a także poradnię wad rozwojowych dzieci. To jednak nie wszystko. Ponad 36 mln zł dofinansowania pozwoliło także utworzyć dwa nowe oddziały: rehabilitacji ogólnoustrojowej i geriatrii. Warto dodać, że oprócz przeprowadzonych remontów i zakupu nowego sprzętu placówka została w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymienione inwestycje to tylko kropla w morzu kilkuset projektów zrealizowanych dzięki ogromnym dotacjom unijnym. To właśnie one każdego dnia zmieniają Małopolskę na lepsze

– podsumowuje marszałek Jacek Krupa.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a