Wydarzenia

I co z tym Traktem św. Kingi? Spotkanie na „szczycie”

Opublikowano: Październik 11, 2018 o 5:59 am   /   przez   /   komentarze (0)

W poniedziałek, w „Opoce” odbyło się spotkanie mieszkańców zainteresowanych budową ulicy Trakt św. Kingi oraz Papieskiej w Starym Sączu a także osobami merytorycznie związanymi z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Spotkanie zorganizowano na prośbę mieszkańców, którzy uważają, że powstały nieprawidłowości przy projektowaniu, wykonawstwie i realizacji przebudowy i rozbudowy ulic Trakt św. Kingi i ul. Papieskiej.

O największej drogowej inwestycji w Starym Sączu opowiadali: Michał Kociołek kierownik referatu infrastruktury z ramienia Urzędu Gminy, architekt Krzysztof Waliszek, inspektor nadzoru Bogdan Stolarczyk, właściciel firmy Zibud Grzegorz Zając, kierownik budowy Krzysztof Kowalczyk i burmistrz Jacek Lelek.

Posłuchaj inspektora nadzoru:

 

Mieszkańcy zarzucali, ze nie zostali poinformowani o planowanej inwestycji a harmonogram ruchu podczas samej realizacji zadania pozostawiał wiele do życzenia.

Blisko 2,5 godzinne spotkanie zakończyło się jednym, ale jakże istotnym wnioskiem -mieszkańcy oczekują dialogu i konsultacji społecznych na każdym etapie prac. Inspektor zagwarantował, że nie „spotkamy” się za rok ani za 5, by łatać dziury czy regulować studzienki na ulicy Papieskiej czy Trakcie św. Kingi.

-Naszym celem -wszystkich tutaj mieszkańców – jest to abyśmy nie musieli wracać do tych naszych dróg, każdej wiosny, po to żeby je łatać i regulować studzienki -mówił Krzysztof Mróz – Naprawdę te prace można zrobić raz a dobrze.

-Wiem, zrozumiałem. Dla mniej największa lekcja dzisiaj jest taka, żeby zwiększyć ilość konsultacji  -podsumował burmistrz Jacek Lelek – jeśli dane mi będzie być burmistrzem, to będziemy rozmawiać i konsultować kolejne inwestycje.

Posłuchaj relacji:

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a