Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Inwestycje w oświacie i na drogach, ułatwienia dla klientów urzędu

Opublikowano: 10 maja, 2022 o 6:57 am   /   przez   /   komentarze (0)

Sprawozdanie starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym poprzedziło głosowanie nad 20 uchwałami, przyjętymi podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Starosta poinformował radnych o postępach budowy hali sportowej ze strzelnicą w Marcinkowicach – największej inwestycji sportowej w historii powiatu nowosądeckiego.

– Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Wykonana została również elewacja zewnętrzna od strony drogi powiatowej, a także wentylacja mechaniczna. Wartość wykonanych do tej pory robót przekracza dziewięć milionów złotych. Natomiast całkowita wartość inwestycji, która powinna być zrealizowana do końca sierpnia bieżącego roku, sięga 12,5 miliona złotych.

Zodnie z harmonogramem przebiegają też prace związane z przebudową pomieszczeń części Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Polegają one na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość tych prac przekracza nieznacznie 3,5 mln zł.

Starosta przekazał też radnym informację na temat realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego”. Jest on realizowany od 2001 r. Obecnie kontynuowany jest projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a jego całkowita wartość przekracza milion złotych. Piętnaście procent wartości projektu finansowane jest z budżetu powiatu. Zakończenie realizacji tego działania ustalono na 31 marca 2023 roku.

W ramach tego zadania przewidziane jest usunięcie i przekazanie do utylizacji 2550 ton odpadów zawierających azbest – wyjaśniał starosta Marek Kwiatkowski. – We wrześniu 2021 roku usunięto i przekazano już do unieszkodliwienia 590 ton odpadów, zawierających azbest z 215 posesji.

Od początku realizacji tego programu wywieziono blisko 13 tysięcy ton azbestu z ponad 5 tysięcy posesji.

Starosta poinformował także radnych o licznych inwestycjach drogowych, realizowanych od ostatniej sesji. Wspomniał m.in. o zakończeniu modernizacji drogi powiatowej Stary Sącz – ul. Nowa i Partyzantów – Przysietnica-Barcice. Wartość robót przekroczyła 1,6 mln zł. Inwestycję tę kwotą 596 tys. zł wsparła gmina Stary Sącz.

Od ostatniej sesji zakończono też modernizację drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej na odcinku ok. 2,4 km (wartość robót to prawie 2,8 mln zł) i przebudowę drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w Kamionce Wielkiej i Królowej Polskiej. Za ponad 757 tys. zł wybudowano tam chodnik o długości 510 metrów. Gmina Kamionka Wielka wsparła tę inwestycję kwotą 629 tys. zł.

Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na budowę 14 oświetlonych przejść dla pieszych w gminach Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro i Stary Sącz, a także przebudowę dróg powiatowych Paszyn-Mogilno-Krużlowa, Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie oraz Łącko-Naszacowice.

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej w Ptaszkowejwraz z przebudową skrzyżowania. To kontynuacja prac rozpoczętych w 2021 r. i obejmuje rozbudowę drogi na odcinku 0,8 km z wymianą warstw konstrukcyjnych, chodnikami, oświetleniem ulicznym, oznakowaniem i odwodnieniem. Zadanie to winno się zakończyć w maju tego roku. Dobiega końca także remont drogi powiatowej Powroźnik-Tylicz na dlugości 8,12 km wraz z remontem siedmiu mostów. Do grudnia powinien zakończyć się remont drogi powiatowej Tymowa-Łososina Dolna w Michalczowej i Łososinie Dolnej.

Ta kadencja jest wyjątkowa pod względem realizacji inwestycji drogowych – podkreślił starosta Marek Kwiatkowski. – Przewiduję, że uda się nam wyremontować 130 kilometrów dróg, co jest wynikiem imponującym biorąc pod uwagę, iż w poprzednich kadencjach średnio remontowano do 45 kilometrów dróg.

Podczas dzisiejszej sesji radni wysłuchali także sprawozdań z działalności za 2021 r. służb, instytucji i placówek działających na terenie powiatu, podjęli też m.in. uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” sześciu kandydatom.

Starosta Marek Kwiatkowski poinformował też radnych o działaniu systemu kolejkowego w Starostwie. Dotychczasowy, zakupiony w 2008 r. działa w Wydziale Komunikacji i Transportu i jest wdrażany w Wydziale Geodezji i Budownictwa. System umożliwia umawianie wizyt przez internet, telefonicznie lub osobiście, a także podgląd kolejek na stronie internetowej. Posiada też nowe funkcje: potwierdzanie wizyty SMS i e-mailem, możliwość odwołania wizyty (zwolnienie terminu), wirtualny bilet w aplikacji mobilnej (pobieranie biletu bez wchodzenia do urzędu do 500 metrów, bez dotykania biletomatu) i przyspieszenie obsługi dla osób odbierających dokumenty – prawo jazdy. Ponadto strona rezerwacji z biletomatem zawiera ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami (kontrasty, wielkość liter i mechaniczny przycisk z opisem w języku Braile’a). Jednocześnie stanowiska obsługi klientów (dzienniki podawcze, kasy, Wydział Komunikacji i Transportu) wyposażono w pętle indukcyjne. Są one dedykowane użytkownikom aparatów słuchowych i implantów.

Podczas sesji przegłosowano też uchwałę o przyjęciu 80 tys. euro od partnerskiego powiatu Unna. Pieniądze zostaną przekazane na pomoc uchodźcom z objętej wojną Ukrainy.

W szczytowym momencie na terenie powiatu było ich prawie sześć tysięcy – przypomniał starosta. – Od początku bardzo aktywnie włączyliśmy się w pomoc uchodźcom. Uruchomiliśmy magazyny darów, wysłaliśmy też na Ukrainę tiry z pomocą oraz dwa ambulanse.

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a