Ludzie z pasją, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Iwona Romaniak i Dawid Bober Wolontariuszami Roku 2022

Opublikowano: 21 października, 2022 o 8:21 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas dzisiejszej gali „Sądeckie Oblicza Wolontariatu” starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski nagrodził wolontariuszy, którzy w tym roku zaangażowali się w niesienie pomocy innym.

Wolontariusze poświęcają swój czas i energię, angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności. To spotkanie, to doskonała okazja do tego, by pokazać, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, regionalnym, ale także krajowym. To też doskonały moment, aby uhonorować wolontariuszy, by dostrzec ich codzienne działania oraz by zachęcić innych do współdziałania i wspierania prowadzonych akcji – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia – wspierając starszych w domach pomocy społecznej, sprzątając zanieczyszczone tereny, pomagając uczniom i dzieciom z domów dziecka, opiekując się zwierzętami w schroniskach, czy organizując koncerty i akcje charytatywne. Takie działania należy dostrzegać i doceniać. Ideą konkursu jest pokazanie i uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, grup i organizacji, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców.

7 października r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. W skład Kapituły wchodzą: Antoni Koszyk – wicestarosta nowosądecki i przewodniczący Kapituły, Edward Ciągło – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Joanna Szewczyk-Kubacka – przedstawiciel Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dorota Dobrowolska – kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Kapituła zapoznała się z wnioskami do nagród w czterech regulaminowych kategoriach. Członkowie Kapituły jednogłośnie zaproponowali przyznanie czterech nagród w wysokości 1.000 zł w poszczególnych kategoriach konkursowych: Najlepsza Inicjatywa Roku, Wolontariusz Roku, Młody Wolontariusz Roku, Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego.

Główna nagroda i tytuł Wolontariusza Roku otrzymuje Iwona Romaniak – prezes Fundacji Bratnia Dusza w Krynicy Zdroju, która swoją bezinteresowną pomoc kieruje do Polaków mieszających w Ukrainie. Po ataku Rosji na wschodnią Ukrainę w 2014 roku odwiedziła żołnierzy na froncie. Po wybuchu wojny w 2022 roku, wielokrotnie odwiedzała Lwów, aby osobiście dopilnować przekazania darów najbardziej potrzebującym mieszkańcom i żołnierzom. Zorganizowała kilkadziesiąt transportów darów dla osób przebywających w ukraińskich placówkach dla osób starszych, dla dzieci w ukraińskich domach dziecka, pomoc medyczną dla żołnierzy. W czasie pandemii organizowała motocyklowe rajdy charytatywne z Nowego Sącza do Lwowa, letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z Ukrainy, zbiórki żywności, ubrań i książek dla potrzebujących z Ukrainy. Zorganizowała zbiórkę środków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek, które zostały przesłane do Lwowa. Wraz z Powiatem Nowosądeckim i Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizowała kilkanaście punktów zbiórek i schronienie dla kilkunastu rodzin uciekających przed wojną oraz zaangażowała się w tworzenie punktów pomocy psychologicznej i miejsc do tkania siatek maskujących dla ukraińskiego wojska. Jest koordynatorem transportów zebranych darów do Ukrainy, często osobiście udając się na tereny objęte konfliktem. Nawiązała kontakt z hiszpańskimi organizacjami oraz sponsorami z terenu Małopolski i Polski, które za jej pośrednictwem przekazywały zebrane dary dla Ukrainy. Iwona Romaniak rozpoczęła również współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz włączyła się w organizację zbiórek krwi w całym regionie.

Młodym Wolontariuszem Roku został Dawid Bober – uczeń Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu. Od 2019 r. wolontariusz w Szkolnym Klubie Wolontariatu LO, strażak ochotnik oraz opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stary Sącz. Posiada szkolenie z zakresu podstaw prawnych wolontariatu i tytuł Społecznego Instruktora Młodzieżowego Pierwszej Pomocy. Organizator wielu akcji: zbiórki darów dla obywateli Ukrainy, zbiórki w ramach Szlachetnej Paczki i Światowego Dnia Walki z Głodem, koordynator dwóch akcji DKMS oraz akcji oddawania krwi. Jako instruktor młodzieżowy PCK prowadził pokazy oraz szkolenia dla młodzieży, przyczynił się do pozyskania przez Liceum Ogólnokształcące certyfikatu PCK. Łącznie, w roku szkolnym 2021/2022, przepracował jako wolontariusz ponad 365 godzin.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Kaja Kożuch (17 lat) zgłoszona przez Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. Od 2020 roku wolontariuszka w Szkolnym Klubie Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Sursum Corda, współorganizatorka zbiórek darów dla obywateli Ukrainy, aktywnie brała udział w pracach punktów zbiórek i dystrybucji darów. Towarzyszyła uchodźcom podczas wizyt w urzędach, aby sprawnie pomóc uzupełnić niezbędne dokumenty potrzebne do wydania numeru PESEL lub innych świadczeń. Wraz z rodzicami organizowała czas wolny dla rodzin z Ukrainy. Brała udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Łącznie ponad 250 godzin przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"