Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Kobieta Samorządu. Ewa Zielińska z Honorową Odznaką Starego Sącza

Opublikowano: Lipiec 22, 2019 o 9:42 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Ewa Zielińska, kobieta samorządu i tytan pracy odebrała z rąk burmistrza Jacka Lelka i przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Stawiarskiego Honorową Odznakę Starego Sącza. Uroczysta sesja odbyła się w Kinie Sokół 20 lipca 2019 r. Odznaczenie przyznano na wniosek burmistrza.

Ewa Zielińska jest liderem samorządowym z wielkim dorobkiem. Od lat wprowadza w życie idee samorządu opartego na wartościach, ideowego, bezinteresownego i występującego ponad podziałami. Zaangażowana w wiele najważniejszych dla Starego Sącza i całej Doliny Popradu inwestycji. Pracując przez wiele lat w komisji budownictwa budżetu Rady Miejskiej Starego Sącza współpracowała przy wszystkich najważniejszych inwestycjach w Gminie Stary Sącz i lobbowała za ich realizacją -rozbudowie i remontach szkół, budowie sal gimnastycznych, bibliotek, obiektów sportowych czy wielkich zadaniach z zakresu ochrony środowiska. Dar przekonywania i rzeczowej argumentacji zawsze pozytywnie wpływały na rozważną pracę Rady Miejskiej. Gorąca orędowniczka powstania starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej, utworzenia budżetu partycypacyjnego, uczestniczka akcji promujących ideę samorządu (lekcje samorządowe dla uczniów ), narodową literaturę, promotorka Starego Sącza i jego walorów kulturalno-historycznych. Osoba skromna, życzliwa i pomocna dla mieszkańców Starego Sącza i osiedla Cyganowice, gdzie mieszka -oraz całej Gminy Stary Sącz -zarówno w pracy samorządowej jak i zawodowej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi: ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo,  Towarzystwem Miłośników Starego Sącza, starosądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, lokalnymi stowarzyszeniami w sołectwach. Konsekwentnie zaangażowana w sprawy innych ludzi, również te nie związane z samorządem. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności podejmuje inicjatywy dla budowania wspólnego dobra i wnosi wkład w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Z samorządem jest związana od 1998 roku. Po wejściu do Rady Miejskiej została wiceprzewodniczącą i pełniła tę funkcję do 2011 roku. Przewodnicząca Rady Miejskiej Starego Sącza VII kadencji. Zawodowo dyplomowana pielęgniarka. Obecnie zasiada w Radzie Powiatu Nowosądeckiego.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a