Wydarzenia

Konferencja podsumowująca aktywność w Grodzie Kingi

Opublikowano: 12 stycznia, 2015 o 4:05 pm   /   przez   /   komentarze (0)

8 stycznia 2015 roku uczestniczyliśmy w Konferencji podsumowującej realizację projektu „Czas na aktywność w Grodzie Kingi”, która odbyła się w Starosądeckim Kinie Sokół.

Projekt realizowany był od 1.07.2008 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu to aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób korzystających z pomocy społecznej przez stworzenie sprawnego systemu pozwalającego na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy.

W ubiegłym roku zawarliśmy 48 kontraktów socjalnych z beneficjentami. Na przestrzeni 7 lat było ich 269. Jest to spora liczba uczestników biorąc pod uwagę ilość środków jakie Marszałek przewidział dla naszej Gminy – powiedział kierownik projektu systemowego POKL Artur Kotas

Realizacja projektu odbywała się poprzez:  zorganizowanie i skierowanie beneficjentów na warsztaty aktywizujące społecznie i zawodowo, skierowanie i sfinansowanie kursów zawodowych zgodnych z predyspozycjami zawodowymi UP a także spotkania integracyjno- kulturalne (wycieczka i wyjazd do teatru).

Pierwszy warsztat „Skuteczny na rynku pracy” prowadzony był przez doradcę zawodowego Barbarę Mróz i obejmował autodiagnozę, zagadnienia z zakresu prawa pracy i rynku pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, autoprezentację oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztat „Aktywizacji społecznej”, który prowadziła psycholog Magdalena Dudzik skoncentrował się na treningu kompetencji społecznych natomiast „Kreowanie wizerunku” uruchomiony przez Annę Bocheńską to przede wszystkim elementy zasad etykiety i savoir-vivru w osiąganiu sukcesu zawodowego.

w 2014 roku, 72 godziny warsztatów ukończyło 48 beneficjentów ( 34 kobiet i 14 mężczyzn).

W ramach projektu w ubiegłym roku odbyły się następujące kursy zawodowe: nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ( 9 osób), prawo Jazdy Kat B (9), przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B (4), przedstawiciel handlowy (1), prawo jazdy kat C z kwalifikacją na przewóz rzeczy (6), kwalifikacja na przewóz osób (1), spawacz metodą MAG (1), kucharz małej gastronomii (4), kurs fryzjerski (2), opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (3), projektowanie i aranżacja wnętrz ze znajomością programu CAD DECOR PRO (1), wizaż i stylizacja paznokci (1), prawo jazdy KAT B+E (1), operator koparko-ładowarki (1), kurs komputerowy w zakresie ECDL (1) oraz magazynier z obsługą wózków jezdniowych (1). Łącznie 46 osób ukończyło w/w kursy.

W latach 2008-2014 w kursach wzięło udział 244 beneficjentów.Największym zainteresowaniem ( na przestrzeni tych lat) cieszył się kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat B (49 beneficjentów) oraz nowoczesny sprzedawca (42). Na kolejnych miejscach znalazły między innymi: prawo jazdy kat B (16), kucharz i kelner z elementami sztuki barmańskiej (12), opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych (10) oraz kasa fiskalna (9)

W projekcie przewidziano także wydarzenia integracyjno – kulturalne. 15 lipca 2014 r. odbyła się wycieczka w Bieszczady. Głównymi atrakcjami tego wyjazdu była wizyta w hucie szkła, zapora na Jeziorze Solina, rejs po jeziorze, spotkanie z uznanym fotografem bieszczadzkiej przyrody. Natomiast 18 listopada 2014 r. uczestnicy projektu bawili się w teatrze „Stu” podczas spektaklu „Kogut w rosole”.

Podsumowując siedmioletnie funkcjonowanie projektu „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” należy podkreślić jego duży wkład w redukcję negatywnych aspektów bezrobocia występującego na naszym terenie. Istotne jest to, że poprzez wdrażane działania, uczestnicy sami mocno angażowali się w projekt wykazując inicjatywę w doborze dalszej ścieżki kariery. Dla wielu była to też sposobność podjęcia na nowo aktywności zawodowej.

W Konferencji uczestniczyli : Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Janina Nalepa, Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu -Maria Sosin, Radni Rady Miejskiej -Marianna Trzebuniak, Maria Węgrzyn i Kazimierz Baran, Przewodniczący Zarządu Osiedla – Marian Lis i Mieczysław Borkowski, doradca zawodowy Barbara Mróz, Anna Bocheńska z pracowni wizażu i wizerunku oraz zespół projektowy : Kotas Artur (Kierownik projektu), Magdalena Kuźmiak-Padula (Koordynator merytoryczny projektu), Bodziony Barbara ( Specjalista ds. rozliczeń), Tudaj Franciszek (Specjalista ds. promocji) i pracownicy socjalni: Szewczyk Maria, Piwowar Jadwiga, Padula Joanna, Korona – Brdej Bernadetta, Klimek Agnieszka, Kurzeja Agnieszka Sułkowski Marcin a także uczestnicy projektu.

Na zakończenie konferencji Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska wręczyli wszystkim uczestnikom certyfikaty ukończenia projektu systemowego.

 

 

 

oprac. A M

fot: OPS Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"