Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Konwent Wójtów i Burmistrzów

Opublikowano: 22 maja, 2019 o 7:41 am   /   przez   /   komentarze (0)

O planach budowy i przebudowy dróg krajowych i wojewódzkich, dofinansowaniu projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programach aktywizujących bezrobotnych rozmawiano podczas dzisiejszego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego.

Konwent zdominowała problematyka rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie. Wojewoda Piotr Ćwik przypomniał, że gdy w 2018 r. uruchamiano Fundusz Dróg Samorządowych dysponowano ledwie kwotą 36 mln zł. – Samorządy z Małopolski zgłosiły wówczas wnioski na łączną kwotę 360 milionów złotych – mówił wojewoda. – To pokazuje jak wielka była skala potrzeb w tym zakresie.

W tym roku FDS dysponuje już znacznie większymi środkami w wysokości ok. 300 mln zł. To daje  gwarancję, że w zasadzie wszystkie wnioski złożone przez samorządy mają szansę na dofinansowanie.

O możliwości rozwoju zawodowego mieszkańców Małopolski, w tym nowych programach wspomagających rozwój kariery zawodowej, mówili marszałek Witold Kozłowski oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jan Gąsienica-Walczak. O tym, jak ważne jest zapobieganie wykluczeniu zawodowemu Małopolan wspomniał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podpisał dziś deklarację o wzmocnieniu współpracy z WUP na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych. Zakłada ona m.in. upowszechnianie informacji oraz umożliwianie mieszkańcom Powiatu dostępu do projektów „Kierunek kariera”, „Kierunek kariera zawodowa” oraz „Nowy Start w Małopolsce”. Porozumienie to podpisali także uczestniczący w konwencie wójtowie i burmistrzowie z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego.

Fot. Paweł Szeliga/Starostwo Powiatowe

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a