Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Majątki radnych i burmistrzów pod lupą

Opublikowano: Lipiec 8, 2018 o 7:20 am   /   przez   /   komentarze (8)

Diety starosądeckich radnych kształtują się od 5 do ponad 10 tys . Ich wielkość uzależniona jest m.in. od pełnionej funkcji w radzie oraz dodatkowej funkcji przewodniczącego czy sołtysa. To oczywiście dodatkowy, nieopodatkowany dochód radnych, poza tym co wpływa im na konto z umowy o pracę lub emerytura.Wszystkie swoje zarobione pieniądze muszą wykazać w corocznym oświadczeniu majątkowym. Podajemy kwoty brutto.

Kazimierz Baran miał 24 325, 12 zł emerytury. Zgromadził środki w walucie polskiej w wysokości 5 tys zł.  Z pełnienia funkcji społecznych zgromadził 9800 zł.

Janina Bawełkiewicz zgromadziła 2120 zł oszczędności na swoim koncie. Pobrała emeryturę w wysokości 41 316, 94 zł. Dieta radnej to 6800 zł.

Halina Dara zgromadziła 2000 zł oszczędności. Zarobiła 25 855, 44 zł. Dieta jako radnej to 5600 zł. Dieta sołtysa -jak wykazała w zeznaniu to-4800+500+12000

Sławomir Szczepaniak jest inspektorem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, gdzie zarobił  39 937,14. Dieta jako radnego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Śródmieście” to 15 450 złotych. Zgromadził na koncie 10 000 zł oszczędności.

Julia Dziedzic prowadzi własną działalność gospodarczą z której przychód wyniósł  przychód 32 922,21 złotych. Na koncie zgromadziła 900 zł. Dieta radnej to 5600 zł.

Grzegorz Faron zgromadził 155 161, 27 zł oszczędności w walucie polskiej. Jest właścicielem firmy , której działalność zawiesił w grudniu 2017 roku (przychód 3290 zł).  Dieta radnego to 7 120 zł. Z najmu zarobił 3600 zł. Sprzedał też działkę za 240 000 zł.

Władysław Florek posiada gospodarstwo rolne z którego osiągnął przychód 7750 zł. Posiada 1000 zł oszczędności. Dieta jako radnego i sołtysa to 13 000 zł.

Jan Janczak jest rolnikiem. Zgromadził 3000 zł w walucie polskiej. Dochód z pełnienie funkcji  społecznych to 16  850 zł.

Elżbieta Łomnicka jest pielęgniarką w Barcicach. Zgromadziła 1000 zł oszczędności. Za ubiegły rok zarobiła 43 705 zł. Dieta radnej to 7 700zł. Dodatkowo dorobiła na umowę zlecenie 9 600 zł.

Kazimierz Ptaśnik jest emerytem. Zgromadził 75 tys zł w walucie polskiej. Pobrał emeryturę w wysokości 36 569 zł. Dorobił na umowę zlecenie 1043 zł. Dieta sołtysa i radnego to 10 400 zł.

Robert Rams jest nauczycielem w szkole w Starym Sączu. Zgromadził 16 000 zł w walucie polskiej. Za ubiegły rok zarobił z tytułu pracy 45 489, 59 zł. Dieta radnego to 5200 zł. Dorobił na umowę zlecenie 2688 zł.

Włodzimierz Rams pobrał rentę w wysokości 14 609 zł. Dieta radnego to 7000 zł.

Andrzej Stawiarski prowadzi działalność gospodarczą i jest współwłaścicielem spółki cywilnej. Z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód w wysokości: 5 752 932,46 zł. Zgromadził 156 000 zł w walucie polskiej. Dorobił także na szkoleniach, wykładach i udziałach w Komisjach Egzaminacyjnych 7242 zł. Dieta radnego to 6000 zł.

Krzysztof Szewczyk jest dyrektorem liceum w Starym Sączu. Z tego tytułu zarobił 77 849, 45 zł. Na umowę zlecenie dorobił 2400 zł. Z tytułu najmu zarobił 7686 zł. Dieta radnego i przewodniczącego osiedla 10 800 zł.

Mieczysław Szewczyk zatrudniony na stanowisku kierowca w ZOFAS w Starym Sączu. Z tego tytułu zarobił 47 631, 96 zł. Zgromadził 31 tys zł w walucie polskiej. Przychód z pełnienia funkcji społecznych to 13 800 zł.

Jan Tokarczyk jest pracownikiem administracyjnym sp. zoo. Z tego tytułu zarobił 22 331,28 zł. Zgromadził 3800 zł w walucie polskiej i 500 EURO.  Posiada 21 udziałów w innych spółkach handlowych. Dieta radnego to 7800,00 zł.

Marianna Trzebuniak pobrała emeryturę 19 441, 36zł. Zgromadziła w walucie polskiej 67 355, 46 zł.  Dieta radnej i przewodniczącej osiedla 14 200 zł.

Maria Węgrzyn pobrała rentę w wysokości 12 173 zł. Zgromadziła 1000 zł w walucie polskiej. Dieta radnej i pani sołtys to 16 080 zł.

Ewa Zielińska pobrała emeryturę w wysokości 25 456,72 zł. Zgromadziła 20 780,35 zł w walucie polskiej. Dieta Przewodniczącej Rady Miejskiej to 15 600 zł.

Ewa Zięba pobrała emeryturę w wysokości 43 458,78 zł. Zgromadziła środki w wysokości 12 tys zł. Dieta radnej i przewodniczącej osiedla to 12 200 zł.

Andrzej Zych ma gospodarstwo rolne, prowadzi też działalność gospodarczą. Z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód w wysokości 444 7708, 60 zł. Zgromadził 606 643, 48 zł w walucie polskiej. Posiada 80 udziałów w innych spółkach handlowych. Dieta radnego to 4000 zł. Z tytułu najmu osiągnął przychód w wysokości 178 784, 32 zł.

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek zarobił w ubiegłym roku 139 226,29  z tytułu pełnienia funkcji burmistrza. Zgromadził w polskiej walucie 64 tys.

Zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki zarobił w Urzędzie Miejskim 129 613,42 zł a sekretarz Gminy Daniel Śmierciak 97.846,49 zł

RADNI POWIATOWI, jak podaje Gazeta Krakowska.

Stanisław Dąbrowski jest nauczycielem w szkole w Starym Sączu za co otrzymał wynagrodzenie ponad 61 tys. zł, dorobił jeszcze prawie 2,5 tys. zł. Dieta radnego to 21 600 zł.

Jan Gomółka miał prawie 28 tys. zł emerytury, zaś jako radny otrzymał 25 200 zł.

Marta Adamczyk jest kierownikiem marketingu i organizacji widowisk w spółce skarbu państwa – Uzdrowisku Krynica-Żegiestów. Za ubiegły rok zarobiła niecałe 34 tys. zł, dodatkowo 4 tys. zł na umowę zlecenie. Dieta radnej to 21 900 zł.

Krzysztof Bodziony jako dyrektor GOK-u w Podegrodziu zarobił 59 tys. zł, a jego dieta radnego to 20 400 zł.

Józef Broński to rencista – jego świadczenie za ubiegły rok wyniosło ponad 63 tys. zł, dieta 20400 zł.

Marian Dobosz – dyrektor podstawówki w Piwnicznej – zrobił prawie 82 tys. zł. Jego dieta to 20400 zł.

Wiktor Durlak to na co dzień kierowca w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach w której zarobił 32 tys. zł. Dieta radnego to 20400 zł.

Andrzej Gancarz to dyrektor szkoły w Muszynie, za co otrzymał wynagrodzenie ponad 84 tys. zł, dodatkowo 2400 zł na zleceni i 20 400 diety.

Józef Głód pracownik KRUS zarobił 56 tys. zł. Jako członek rady banku 4,5 tys. zł, z wynajmu ma 37 tys. zł, a jako radny 21600 zł.

Franciszek Kantor pracuje jako zootechnik (40 tys. zł). Dodatkowo zarobił 3 tys. zł i miał 27360 zł diety.

Mieczysław Kiełbasa miał 79 tys. zł emerytury, a jako radny 20400 zł.

Antoni Koszyk jako wicestarosta zarobił 148 tys. zł.

Marek Kwiatkowski to dyrektor MORD w Karniowicach z pensją prawie 135 tys. zł  i dietą 21600 zł.

Wojciech Nalepa jako radca prawny zarobił łącznie 124 tys. zł, a jego dieta to 18 tys.

Zofia Nika jako nauczycielka zarobiła prawie 74 tys. zł, jej dieta to 21600 zł.

Włodzimierz Oleksy jako kierownik zakładu produkcji drewna zarobił prawie 150 tys. zł, na umowę zlecenie 25 tys. zł, zaś z diety 25370 zł. 

Zygmunt Paruch – przewodniczący rady – zarobił łącznie w Tauronie 254 tys. zł. Jego dieta radnego to 27360 zł.

Wiesław Pióro jako dyrektor jednego z działów firmy Wiśniowski zarobił 126 tys. zł, jako członek zarządu Ramexu – prawie 28 tys. zł, dieta radnego to 2040 zł. W 2017 r. dostał również odszkodowanie 27 tys. zł.

Starosta Marek Pławiak zarobił 161 tys. zł.

Ryszard Poradowski jako dyrektor szkoły w Łabowej zarobił 103 tys. zł. Dodatkowo dorobił 18 tys. zł, a jego dieta radnego to 20400 zł.

Antoni Poręba pobrał 43 tys. zł emerytury, zaś jego dieta to 21600 zł.

Roman Potoniec jako kierownik ARiMR-u zarobił prawie 99 tys. zł, a jego dieta radnego to 21600 zł.

Marian Ryba – członek zarządu powiatu zainkasował za to 122 tys. zł.

Joanna Stawiarska jako doradca podatkowy zarobiła 40 tys. zł, dodatkowo 3,7 tys. zł z udziałów w akcjach, a jako radna 20400 zł. Jest również członkiem rady nadzorczej spółki Transgaz, za co zainkasowała prawie 49 tys. zł.

Stanisław Sułkowski w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piwnicznej zarobił 34 tys. zł, jako radny 21600 zł.

Józef Świgut zainkasował 24 tys. zł emerytury, dostał 4,4 tys. dopłaty do gospodarstwa, a jego dieta to 25200 zł. Maria Szarota z emerytury ma za 2017 rok ma prawie 36 tys. zł, z 21 600 z diety.

Zenon Szewczyk z emerytury zainkasował 37 tys. zł, jako nauczyciel zarobił ponad 8 tys. zł i 3 tys. zł z praw autorskich. Jego dieta to 21600 zł.

Tadeusz Zaremba jako kierownik KRUS zarobił 126 tys. zł, jego dieta to 20400 zł.

źródło: oświadczenia majątkowe UM Stary Sącz/ GK

Komentarze

Komentarze (8)

 • Lipiec 8, 2018 o 7:55 am Maria

  Nie istnieje coś takiego jak UG Stary Sącz, jest od lat UM Stary Sącz.

 • Lipiec 9, 2018 o 5:25 am Ten co wie

  Mam pytanie : dlaczego zamiast zysku netto co niektórzy radni podają kwotę przychodu netto ze swojej firmy, która to kwota nic nie mówi ? Chodzi naturalnie o zamydlenie oczu głupiemu plebsowi ?

 • Lipiec 9, 2018 o 8:01 am BU

  Proszę mnie upewnić: te kwoty, jak np.Ewy Zielińskiej 15.600 to miesięcznie? Bo to szokujące

 • Lipiec 9, 2018 o 8:04 am CU

  E no nie. To dziennie jest.

 • Lipiec 9, 2018 o 8:06 am Anonim

  Jeżeli chodzi o samocene odbiorców to trzeba się zgodzić. Co do meritum – podają dokładnie tak jak powinni. Decydują o tym przepisy.

 • Lipiec 9, 2018 o 11:19 am mieszkanka

  no i biedni radni,którzy nie robia nic-przynajmniej niektórzy i po co im pracować na etatach-niektórym.

 • Lipiec 10, 2018 o 9:22 am Kuba

  A jak dochody jednego z radnych z handlu auteczkami ze szrotów .

 • Lipiec 11, 2018 o 12:42 pm gość

  „Wszystkie swoje zarobione pieniądze muszą wykazać w corocznym oświadczeniu majątkowym.” – jak jest wyraźnie napisane, są to coroczne dochody co oznacza, że to 15.600 zł jest dochodem za poprzedni ROK. W dodatku „Podajemy kwoty brutto.” – co oznacza, że kwota na rękę jest mniejsza o podatek.

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a