Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Milionowe inwestycje w powiecie. Największa to budowa hali sportowej przy starosądeckim LO

Opublikowano: 15 maja, 2019 o 6:27 am   /   przez   /   komentarze (0)

Władze Powiatu Nowosądeckiego realizują milionowe inwestycje zarówno na drogach, jak i w zakresie poprawy bazy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mówił o tym podczas sesji Rady Powiatu starosta Marek Kwiatkowski.

Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są prace przy największej obecnie naszej inwestycji czyli rozbudowie hali sportowej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Został zakończony stan surowy zamknięty, obiekt ma już dach, stolarkę okienną i drzwiową. Całkowita wartość robót to kwota 5 milionów 280 tysięcy złotych. Cały czas zabiegamy o pozyskanie dotacji w wysokości 50 procent z Ministerstwa Sportu – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Prowadzone są też prace w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego – etap I”. Zakres robót obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem powierzchni dachu i stropu. Termin zakończenia robót to 27 maja 2019. Wartość zamówienia 1.082.828,18 zł. Zostało też wszczęte postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy II etapu inwestycji, który dociepli ściany zewnętrzne, zrobi odwodnienie budynku i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień tego roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.

Od wielu lat, Powiat realizuje projekt związany z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. – Teraz została podpisana kolejna umowa na odbiór azbestu. Wartość zamówienia to kwota ponad 250 tysięcy złotych. W ramach umowy, do końca listopada tego roku, z terenu Powiatu Nowosądeckiego zostanie usuniętych kolejne 795 ton odpadów zawierających azbest.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej -Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych. Projekt ma być gotowy do końca września tego roku.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole powiatowej w Nawojowej. Władze Powiatu otrzymały właśnie rekomendację z Urzędu Marszałkowskiego i tym samym uzyskały dotację w wysokości ponad 160 tysięcy złotych.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"