Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Nagroda Szczęsnego Morawskiego przyznana!

Opublikowano: 6 lipca, 2019 o 8:50 am   /   przez   /   komentarze (0)

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył wczoraj  Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie podczas spotkania z okazji przyznania XII dorocznej Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny wydaną w 2018 r.

Złote Jabłko Sądeckie z rąk starosty otrzymał dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz „w podziękowaniu za twórczy wkład w upowszechnianie wiedzy o historii Sądecczyzny i Sądeczan w publikacji „Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889″.

Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymał dr hab. Marcin Przybyła w podziękowaniu za twórczy wkład w upowszechnianie wiedzy o historii Sądecczyzny i Sądeczan w publikacji „Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny: archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach”.

Dziękuję za badanie historii Ziemi Sądeckiej i przybliżanie jej mieszkańcom w sposób przystępny – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Dziękuję też za zwracanie uwagi na elementy, które zostały zapomniane i pokazywanie ich w nowym świetle. Sądecczyzna ma bardzo bogatą i różnorodną historię, powiązaną z kulturą i tradycją. Musimy dbać o to dziedzictwo. Autorzy takich publikacji jak te prezentowane dzisiaj, właśnie to robią. Budujący jest też fakt, że kapituła nagrody miała do oceny aż 40 publikacji! To świadczy o zaangażowaniu sądeczan w odkrywanie historii Sądecczyzny na nowo.

Kapituła zapoznała się z ponad 40 książkami o historii Sądecczyzny, które ukazały się w 2018 r. Siedem spośród nich zostało wytypowanych do tajnego głosowania.

W jego efekcie przyznano nagrody:
– w kategorii prac indywidualnych laureatem Nagrody został Marcin Przybyła za książkę „Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny: archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach”. Wydawcą książki jest Księgarnia Akademicka. Na drugim miejscu w głosowaniu kapituły uplasowali się: Łukasz Połomski, autor książki „Między zacofaniem a nowoczesnością: społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867–1939″ oraz Stanisław Korusiewicz za książkę „Apel podhalański: słownik biograficzny żołnierzy zmobilizowanych przez 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w sierpniu i wrześniu 1939 r.” Na trzecim miejscu znalazła się książka Dawida Golika „Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca”.
– w kategorii prac zbiorowych laureatami Nagrody zostali: dr Piotr Łopatkiewicz oraz dr Tadeusz Łopatkiewicz za książkę „Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889″. Wydawcą książki jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Na drugim miejscu w głosowaniu kapituły znalazła się książka „W mieście Nowym Sączu, na Długosza przy Plantach…: I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818 – 2018″ pod redakcją Jakuba Marcina Bulzaka.

Nagroda ma charakter honorowy, doroczny i przyznawana jest za najlepszą wydaną w poprzednim roku książkę, służącą odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny. Nagrodę otrzymuje autor wyróżnionej pracy. Możliwe jest także przyznanie Nagrody za pracę zbiorową dotyczącą Sądecczyzny.

Nagrody laureatom wręczyli członkowie kapituły: Leszek Zakrzewski – prezes nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Bożena Mściwujewska-Kruk – redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. Zgodnie z tradycją laudację w imieniu laureatów ubiegłorocznej edycji Nagrody wygłosiła Beata Wierzbicka.

W trakcie uroczystości odnotowano przypadającą w bieżącym roku osiemdziesiątą rocznicę pierwszego wydania „Rocznika Sądeckiego. Założycielem i pomysłodawcą nazwy „Rocznika Sądeckiego” był dr Tadeusz Mączyński (1898 – 1955), nauczyciel gimnazjalny w Nowym Sączu. Refleksje na temat jego zasług dla dokumentowania dziejów Sądecczyzny wygłosił profesor dr hab. Andrzej Mączyński.
Organizatorami Nagrody „Sądecczyzna” są: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Nowy Sącz oraz jej inicjator – Stowarzyszenie Przyjaciół „Almanachu Muszyny”. W spotkaniu wzięli udział m.in. radna wojewódzka Marta Mordarska, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, wójt Łącka Jan Dziedzina, radna powiatowa Maria Barbara Szarota oraz sympatycy historii Sądecczyzny. Jak co roku, nad wszystkim czuwali: Bożena Mściwujewska-Kruk i Ryszard Kruk.

Laureaci jedenastu edycji Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego:
2007 – dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz „Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego”
2008 – Jerzy Leśniak „Szkoła Chrobrego 1908 – 2008″
2009 – Jerzy Giza „Nowosądecka Lista Katyńska”
2010 – dr Józef Skrabski „Kościoły Grybowa”
2011 – ks. Jan Kudelka „Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939 – 1945″
2012 – Grzegorz Olszewski „Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci”
2013 – dr Anna Janota-Strama „Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu”
2014 – Grzegorz Olszewski „Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej” oraz praca zbiorowa pod red. dr. Dawida Golika „Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945 – 1956″
2015 – Janusz Hetmańczyk „Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka” oraz prace zbiorowe: „Niepokalanki w Nowym Sączu”. Katalog wystawy październik – grudzień 2015, oprac. red. Leszek Migrała; „Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej” pod red. Grzegorza Olszewskiego
2016 – dr Sławomir Wróblewski „Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu” oraz Bogdan Potoniec, „Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie”
2017 – „Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy”. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową: koordynator projektu – Beata Wierzbicka, redakcja naukowa – dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a