Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Opieka wytchnieniowa w Starym Sączu

Opublikowano: Wrzesień 10, 2019 o 5:04 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu od sierpnia 2019 r. realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
– a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Jeśli jesteś opiekunem takiej osoby, żyjesz w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego, być może potrzebujesz takiego wsparcia?

Bliższe informacje o programie otrzymasz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a