Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Przyjaciele Ziemi Sądeckiej znowu w akcji!

Opublikowano: 13 lipca, 2019 o 8:26 am   /   przez   /   komentarze (0)

Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej ma nowego prezesa. Jednogłośnie został nim wybrany Rafał Skąpski – wiceminister kultury w latach 2001 – 2004. Funkcję wiceprezesa będzie pełnił Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza. Członkowie Klubu spotkali się w Starostwie Powiatowym, aby omówić zamierzenia na najbliższe miesiące.

Wśród najważniejszych wymieniono m.in.: intensywną współpracę z władzami Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza oraz miast i gmin z terenu Sądecczyzny, pozyskiwanie nowych członków Klubu, organizowanie oddziałów stowarzyszenia w Polsce i poza jej granicami. Pomóc ma w tym Rada Klubu – organ doradczy, na czele którego stoi prof. Bolesław Faron.

Przypomnijmy, że celem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej jest: wspieranie przedsięwzięć społecznych, gospodarczych i kulturalnych podejmowanych przez nowosądeckie władze samorządowe, organizacje społeczne i gospodarcze dla rozwoju Nowego Sącza i Sądecczyzny; pomoc w zdobywaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji, mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą oraz ochronę dziedzictwa kulturowego regionu; upowszechnianie wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, w szczególności  poprzez prezentowanie dorobku społeczno-kulturalnego oraz walorów turystycznych regionu; podejmowanie działań zmierzających do utrzymywania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu a sympatykami i innymi osobami związanymi z Nowym Sączem i Sądecczyzną; inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy międzynarodowej z regionem; wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów Sądecczyzny.

Dotychczasowym prezesem Klubu był nieżyjący już Józef Oleksy – dwukrotny marszałek Sejmu, poseł i minister spraw wewnętrznych. Po jego śmierci aktywność stowarzyszenia nieco zmalała. Teraz ma się to zmienić. 28 czerwca 2019 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego wybrano nowego prezesa – Rafała Skąpskiego.

Kim jest? Rodzina Skąpskich od początku XIX wieku mieszkała na Sądecczyźnie. Pradziad pana Rafała – Antoni – wieloletni zarządca dóbr w Szczawnicy, Kamienicy i Jazowsku, właściciel dóbr w Janczowej i Piątkowej był powołany na przywódcę sądeckiego powstania w 1846 roku, a dziadek Jan – dzierżawca Łososiny Dolnej i Brzeznej, w przededniu I wojny światowej był komendantem Drużyn Bartoszowych w powiecie sądeckim.

Rafał Skąpski, w latach 2004 – 2012, był wiceprezesem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Od trzech lat mieszka w Jazowsku. Wraz z żoną ustanowił w 2018 r. doroczne nagrody dla uzdolnionej młodzieży imienia Antoniego Skąpskiego w gminie Łącko oraz imienia Zofii i Jana Skąpskich w gminie Podegrodzie.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a