Wydarzenia

Rada Miejska w Starym Sączu wybrała ławników

Opublikowano: 31 października, 2015 o 9:56 am   /   przez   /   komentarze (4)

Podczas XII sesji w kadencji Rada Miejska podjęła między innymi uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i do Sądu Rejonowego (w tym Sądu Pracy) w Nowym Sączu.

W wyniku tajnego głosowania na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu na czas kadencji 2016-19 wybrani zostali: Barbara Cięciel, Jolanta Młodkowska-Czech, Katarzyna Bernadetta-Szewczyk, Antonina Rój, Kazimierz Nakielski, Józef Szabla, Michał Stanisław Tokarczyk, natomiast do Sądu Rejonowego: Agnieszka Sylwia Jaworska, Piotr Paweł Korwin oraz Małgorzata Romańska i Maria Wąchała (obie do Sądu Pracy).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie danej gminy.

Przypomnijmy, że ławnikiem może być osoba, która ukończyła 30 lat oraz nie przekroczyła 70, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma co najmniej średnie wykształcenie, jest nieskazitelnego charakteru, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być pracownicy sądów lub prokuratur, policjanci oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie można być też ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Osoby pełniące funkcję ławnika, pracują społecznie. Otrzymują za każdy dzień pracy w sądzie rekompensatę w wysokości 68 złotych, takich rozpraw w miesiącu mogą mieć od 3 do 5.

 

Komentarze

Komentarze (4)

 • 31 października, 2015 o 6:33 pm mieszkaniec osiedla

  Pani Agnieszka Jaworska ławnikiem?!!!!-kpina.

 • 16 grudnia, 2015 o 11:05 am Anonim

  P .JAWORSKA MA SREDNIE WYKSZTALCENIE?SMIESZNE!!!!!!!!!

 • 16 grudnia, 2015 o 11:07 am anonim

  P.A JAWORSKA LAWNIKIEM?A GDZIE WYMAGANE WYKSZTALCENIE !!!!!!!!!!!

 • 3 czerwca, 2016 o 10:32 pm edam

  To niech zrobią nowe ławki

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"