Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Radni pochylą się nad obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Każdy może wpływać na swoje otoczenie

Opublikowano: Lipiec 10, 2019 o 8:54 am   /   przez   /   komentarze (0)

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Starego Sącza radni zajmą się uchwałą ws. powołania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Grupa 300 osób będzie mogła złożyć projekt uchwały do Rady Gminy. Taki projekt zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien stać się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

Wobec nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, jakie weszły w życie w dniu 31 stycznia 2018 r., w polskim systemie prawnym zagwarantowane zostało prawo mieszkanek i mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego do występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących, czyli do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa. Do tej pory także nie było przeciwwskazań, aby w kręgu podmiotów mających prawo składać projekty uchwał znajdowała się grupa mieszkańców, ale zależało to jednak wyłącznie od dobrej woli władz.

W związku z tym w większości polskich samorządów nie było takiej możliwości, ponieważ nikt wcześniej nad tym zagadnieniem się nie pochylił. W niektórych jednostkach zdarzało się, że władze były temu pomysłowi przeciwne, a w jeszcze innych, choć mieszkańcy mogli składać projekty uchwał, próg osób popierających daną inicjatywę wprowadzony przez radnych był na tyle wysoki, że w praktyce nikt z tej możliwości nie mógł korzystać.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jest istotnym narzędziem zwiększania partycypacji obywateli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, a co najważniejsze, pozwala ona mieszkańcom realnie wpływać na politykę kształtowaną przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Niezależnie od szczebla samorządu terytorialnego inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki. W Gminie Stary Sącz taka grupa musi się składać z 300 osób.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a