Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Radni Starego Sącza dali stanowczy sprzeciw wobec polityki Prezydenta Nowego Sącza

Opublikowano: Lipiec 29, 2020 o 8:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

24 lipca 2020 r. Rada Miejska w Starym Sączu przyjęła deklarację dotyczącą nieprawdziwych informacji dotyczących spółki Sądeckie Wodociągi. Gmina Stary Sącz jest udziałowcem spółki.

-Prezydent Ludomir Handzel i jego współpracownicy robią negatywną atmosferę wobec Spółki Sądeckie Wodociągi . Atmosferę, która utrudnia spółce funkcjonowanie i dyskredytuje ją w oczach opinii publicznej –komentuje burmistrz Jacek Lelekdaleki jestem od tego aby wtrącać się w sprawy Nowego Sącza, ale jeśli coś dotyczy naszego wspólnego dobra a więc spółki to uważam, że musimy zabrać głos. Dość bicia po nas i dyskredytowania. Mamy swój głos i trzeba powiedzieć, że spółka działa zgodnie z prawem. Wyniki audytów są weryfikowane przez Wody Polskie. Informacje rzucane przez Prezydenta opinii publicznej o tym, że mamy najdroższą wodę w Polsce, są bezpodstawne. Mamy 200 innych przedsiębiorstw w Polsce gdzie woda jest droższa (…) Czy jest to polityka? Tak, ale nie my tę politykę zaczęliśmy. (…) Zacznijmy mówić o spółce jako o naszym wspólnym przedsięwzięciu. Siądźmy do stołu i zacznijmy rozmawiać. (…) Sytuacja wobec Sądeckich Wodociągów jest trudna, ale jest to temat w którym warto zabrać głos. Przez 13 lat w Spółce Sądeckie Wodociągi zdecydowaną większość udziałów miało miasto Nowy Sącz i nigdy nie było żadnego konfliktu. Ta spółka została powołana do współpracy. W tej chwili zaczęły się zapasy. My się nie zmieniliśmy. Zmieniło się miasto Nowy Sącz. 

-Jest działanie na szkodę, więc proszę zgłosić sprawę do prokuratury -mówi radny Grzegorz Faron –chociaż byśmy nie wiem co robili to nic nie zrobimy. Mają większość. 

-To jest desperacki apel, żeby zacząć dyskutować -mówił przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski –jestem przerażony co będzie, jeśli Nowy Sącz będzie monopolistą w Sądeckich Wodociągach. (…) To jest nasze stanowisko, które solidarnie chcemy wesprzeć. 

Przypomnijmy, że ostatnie Walne Zgromadzenie wspólników Sądeckich Wodociągów potwierdziło, że impas blokujący rozwój spółki trwa.

Miasto Nowy Sącz, reprezentowane na zgromadzeniu przez pełnomocnika (pozostałych wspólników reprezentowali włodarze gmin), sprzeciwiło się wniesieniu przez Gminy Stary Sącz oraz Korzenna aportem majątku w postaci sieci wodno-kanalizacyjnych -mówi burmistrz Jacek Lelek – A była szansa, by postawić kolejny, ważny krok w rozwoju tej najważniejszej dla Sądeczan spółki. Szkoda, bo to znacznie ogranicza jej możliwości rozwojowe, a w konsekwencji realizację dalekosiężnego planu obniżenia taryfy dla wszystkich klientów: zarówno tych z Nowego Sącza , jak i tych z gmin Stary Sącz, Korzenna, Nawojowa i Kamionka Wielka. Bo, wbrew krążącym opiniom, uważam, że to rozwój spółki, zwiększenie liczby klientów oraz wielkości sprzedaży jest kluczem do tego celu, a nie struktura własnościowa.

Oto przyjęta rezolucja:

„Rada Miejska w Starym Sączu jako organ będący udziałowcem spółki Sądeckie Wodociągi wyraża stanowczy sprzeciw wobec polityki dezinformacji prowadzonej przez Pana Prezydenta wobec Sądeckich Wodociągów. W naszym głębokim przekonaniu ponawiane od wielu miesięcy ataki na Spółkę, zawierające szereg nieprawdziwych informacji, przynieść mogą w dalszej perspektywie negatywne konsekwencje dla klientów Spółki , wśród których są zarówno mieszkańcy Nowego Sącza jak i mieszkańcy pozostałych gmin mających swoje udziały w Spółce. Bezpodstawne, nie znajdujące żadnego potwierdzenia w faktach kreowanie wizerunku Spółki jako rozrzutnej i nie dbającej o koszty może utrudnić lub wręcz uniemożliwić pozyskiwanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży, co stanowi warunek niezbędny do obniżenia ceny taryfowej w przyszłości.

Jak wynika z decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , ceny taryfowe zostały skalkulowane prawidłowo. Na racjonalną politykę finansową i ograniczenie kosztów w Spółce wskazują z kolei znane Panu Prezydentowi dane porównawcze, obejmujące dziesiątki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Dają one wyłącznie powody do dumy z posiadania udziałów w dobrze zarządzanej Spółce wykonującej swoje zadania z uwzględnieniem racjonalizacji kosztów i według wysokich standardów jakościowych.

Spółka Sądeckie Wodociągi była do niedawna przykładem dobrej współpracy międzygminnej z której owoców czerpali wszyscy mieszkańcy gmin, będących współwłaścicielami spółki. Udało nam się wspólnie dokonać cywilizacyjnej zmiany, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z kluczowej infrastruktury technicznej i doprowadzając do radykalnej poprawy jakości wód w rzekach naszego regionu (…) Wzywamy zatem Pana Prezydenta do powrotu na drogę opartej na rzetelnej informacji, solidarnej współpracy, ponieważ tylko ona prowadzi do wspólnego nam wszystkim celu: dobrej jakości usług po możliwie niskich kosztach”.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a