Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Radni ze Starego Sącza przyjęli rezolucję dotyczącą powstrzymania ideologii gender i LGTB

Opublikowano: Październik 2, 2019 o 6:49 am   /   przez   /   komentarze (0)

Radni Starego Sącza przyjęli rezolucję dotyczącą powstrzymania ideologii gender i LGTB, którą w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości złożył jego przewodniczący radny Robert Rams.  

Jako pierwszy głos na sesji zabrał radny Grzegorz Gryźlak (GPW), który stanowczo opowiedział się przeciwko przyjęciu tej rezolucji cytując Konstytucję i Konwencję o Ochronie Praw Człowieka. -Równocześnie żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym nie pozwala radzie zajmowania stanowiska w sprawach opowiadania się za określonym kierunkiem światopoglądowym, potępiania określonych grup i preferowania konkretnych religii. Dlatego jestem przeciwmówił radny Gryźlak. 

-Ja chciałam tylko przypomnieć słowa Jana Pawła II przed głosowaniem „wiara nie może być przeżywana we wnętrzu swojego ducha. Musi mieć odzwierciedlenie w  życiu rodzinnym, społecznym i politycznymmówiła radna Maria Marmuszewska (PiS) –myślę, że dla nas wszystkich są to bardzo ważne słowa. Deklaracja powinna być jak najbardziej przyjęta, ponieważ nikogo nie obraża.

-Ja chciałam powiedzieć, że tą rezolucją wskazujemy kierunek którym rada gminy hołduje –zabrała głos radna Małgorzata Tokarczyk –nie wyobrażam sobie, że mając w herbie św Kingę mogłabym być przeciwko tej rezolucji. Może zacytuje słowa jakie padły w homilii Jana Pawła II w Starym Sączu -„Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności.” i jeszcze jeden cytat ” A gdy dziś pytamy, jak uczyć się świętości i jak ją realizować, święta Kinga zdaje się odpowiadać: trzeba troszczyć się o sprawy Pana na tym świecie.(…)  Dotyczy to również takich dziedzin życia, jak polityka, działalność gospodarcza, społeczna i prawodawcza”. Jestem ZA przyjęciem tej rezolucji.

-W ostatnim czasie, nie tylko w Polsce ale i krajach Europy możemy zaobserwować szeroką zakrojoną akcję środowisk LGTB. Celem jest daleko idąca zmiana prawa. Po to aby legalizować małżeństwa homoseksualne. Co więcej. Wkracza się już w system edukacji przez wprowadzanie programów, którym celem jest manifestowania poglądów homoseksualnych –mówił radny Marian Potoniec (GPW) –Rodzina to ojciec, mama i dzieci. Nie możemy mówić, że się u nas nic nie dzieje, bo przecież żyjemy w tym społeczeństwie. Chwała za to, że mamy takich radnych, burmistrzów, dyrektorów i nauczycieli. Nic nie jest na wieki. Jeżeli my będziemy milczeć, kamienie za nas mówić będą. Jestem katolikiem. Nie boję się o tym głośno mówić. 

-Nie róbmy z tego pokazówek odpowiadał radny Gryźlakprawda jest taka, że programem nauczania zajmuje się ministerstwo edukacji i my nic do tego nie mamy. Po drugie mamy opinie radcy prawnego i tam jest wszystko uzasadnione i ja nie muszę tego ponownie tłumaczyć. Nie ma sensu nad tym dyskutować. 

-Zgadzam się z tym co pan mówi skomentował wypowiedź radnego Marian Potoniec -tylko jeśli obserwujemy to co się dzieje w Polsce nie możemy pozostać obojętni. Zobaczcie jakiemu testowi zostali poddani uczniowie szkoły podstawowej w Szczytnie. 

Panie radny Potoniec. To nie ma sensu, żebyśmy sugerowali się sprawami, które miały miejsce w Szczytnie. Proszę zająć się tym co dzieje się w naszym środowisku –zaprotestował przewodniczący rady Miejskiej Stawiarski Andrzej –jeżeli pan chce robić coś na skalę całego kraju to proszę to forsować w parlamencie. Ja nie mówię, że mówimy źle ale uważam, że mówimy za dużo. Starajmy odpowiadać za to co dzieje się w naszej gminie.

-Jeszcze raz podkreślam -mówił radny Robert Rams (PiS) my nie odnosimy się do osób tylko ideologii LGTB. Nie wiem, czy to wszyscy zrozumieli. I bardzo dziwie się, że pan mecenas nie był w stanie pojąć. 

-Otwórzmy oczy, zobaczmy co się dziejeapelował radny Potoniecapeluje! wszyscy ślubowaliśmy „tak mi dopomóż Bóg”. Stajemy przed faktem, kiedy musimy manifestować swoje poglądy. Otwórzmy oczy, nie bądźmy ślepi. 

-Jakąkolwiek decyzję podejmiemy, ona i tak nie będzie doskonała -podsumował przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski.

Ostatecznie ZA przyjęciem rezolucji byli: Faron Grzegorz (PiS), Florek Władysław (GPW), Marmuszewska Maria (PiS), Myjak Andrzej (niezrzeszony), Potoniec Marian (GPW), Rams Robert (PiS), Skalski Grzegorz (PiS), Sobczak Jerzy (niezrzeszony), Stawiarski Andrzej (GPW), Szczepaniak Sławomir (GPW), Szewczyk Lidia (PiS), Świtecki Jan (PiS), Tokarczyk Jan (GPW), Tokarczyk Małgorzata (PiS) i Zięba Ewa (GPW)

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a