Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Remont Partyzantów trwa. Mieszkańcy tracą cierpliwość

Opublikowano: 2 kwietnia, 2022 o 10:39 am   /   przez   /   komentarze (0)

Remont ulicy Partyzantów w Starym Sączu ruszył tuż przed Wszystkimi Świętymi w 2021 roku. Każdy remont wiąże się z niedogodnościami, ale mamy marzec a postępów prac nie widać. Mieszkańcy tracą już cierpliwość.

Nie ma dnia, aby mieszkańcy nie prosili mnie o pilną interwencje z powodu zniszczonego podwozia samochodu oraz elewacji i ogrodzeń -mówi przewodniczący zarządu osiedla Piotr Radzik.

Naszą redakcyjną skrzynkę także zasypały wiadomości w tej samej sprawie. Zwróciliśmy się o komentarz do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, który realizuje to zadanie. Droga jest powiatowa, więc harmonogram prac nadzoruje Starostwo Powiatowe. Jak udało nam się dowiedzieć termin zakończenia prac ustalono na 30 kwietnia.

Cytujemy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że zwłoka w robotach obejmujących wymianę nawierzchni jezdni oraz chodników na drodze powiatowej Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice, jest spowodowana wykonywaniem dodatkowego zakresu prac tj. wymiany sieci wodociągowej, realizowanej przez spółkę Sądeckie Wodociągi. Wykonawca robót drogowych, na wniosek Sądeckich Wodociągów i burmistrza Miasta Starego Sącza, już po rozpoczęciu robót drogowych udostępnił teren budowy w celu wymiany uszkodzonej i awaryjnej sieci wodociągowej. Głębokie wykopy w korpusie drogowym i warunki atmosferyczne spowodowały, że przed zimą nie uzyskano wymaganych wyników zagęszczenia podbudowy, a prace te mogą być wykonywane po całkowitym rozmarznięciu gruntu i ustabilizowaniu się cieków wodnych w gruncie. W związku z tym, ostateczny termin zakończenia robót drogowych na całym odcinku objętym modernizacją jest ustalony na 30 kwietnia br.

Wyjaśniamy również, że rozpoczęcie prac dopiero w IV kwartale ub. roku wynikało z pojawienia się w tym czasie możliwości wygospodarowania środków finansowych na ten cel zarówno w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz, jak również w budżecie Powiatu Nowosądeckiego.

Obecnie wykonywane są prace brukarskie oraz korekta geometrii skrzyżowania ul. Nowej z ul. Partyzantów, a po uzyskaniu właściwych parametrów podbudowy, ułożona zostanie nawierzchnia. Prace są na bieżąco nadzorowane przez inspektora nadzoru posiadającego pełne kwalifikacje zawodowe.

Zarządca drogi jest świadomy przedłużających się utrudnień w korzystaniu z drogi, za które ze swej strony przepraszamy mieszkańców, natomiast wykonanie wymiany awaryjnej sieci wodociągowej i modernizacja drogi pozwolą na znacznie dłużej poprawić warunki funkcjonowania infrastruktury w tej części miasta.”

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"