Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Repatrianci z Kazachstanu zamieszkają w Starym Sączu

Opublikowano: Grudzień 1, 2019 o 9:31 am   /   przez   /   komentarze (0)

Pierwsza rodzina z Kazachstanu już kontaktuje się z Urzędem Miejskim w Starym Sączu. Gminy decydujące się na pomoc rodakom otrzymują znaczne wsparcie finansowe ze strony państwa. Radni w ubiegłym roku przyjęli uchwałę o pomocy repatriantom. Rodzina ma zamieszkać w jednym z wyremontowanych mieszkań w dawnym budynku OPS przy ulicy Batorego. 

–Jeśli tylko takie rodziny wyrażą chęć osiedlenia się w Starym Sączu, to my będziemy gotowi ich przyjąćmówił burmistrz Jacek LelekPojawiła się okazja aby taki dom zakupić, więc warto z niej skorzystać. Taki układ jest dla nas bardzo korzystny. Działka, która graniczy z naszą działką daje większe pole manewru jeśli chodzi o zagospodarowanie tego kwartału miasta. Wiem, że jest deficyt mieszkań socjalnych na terenie miasta i gminy i z tym musimy się zmierzyć, jednak jest to zupełnie inna sytuacja. Na przygotowania mieszkań dla repatriantów otrzymaliśmy dofinansowanie, które w 100% pokryło remont. Repatrianci, którzy zamieszkają na naszym terenie będą musieli znaleźć źródło finansowania i ponosić swoje koszty pobytu. Mieszkania komunalne, które przygotujemy nie otrzymają na własność. Będzie to umowa wynajmu na czas nieokreślony. W przypadku rezygnacji tych rodzin, mieszkanie wraca do gminy jako mieszkanie komunalne.

Jak czytamy w projekcie uchwały:” Wielka rzesza Polaków padła ofiarą komunistycznego terroru. Przemocą zmuszono ich do opuszczenia ziemi ojczystej i osiedlenia się wbrew swojej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przez lata zostali Oni pozbawieni możliwości powrotu do ziemi ojczystej, prześladowani byli za swoją przynależność narodową, wiarę, tradycję a zarazem skazani na pracę w ciężkich, najczęściej nieludzkich warunkach. Mimo tych wszystkich przeciwności nigdy nie wyrzekli się Polski, kultywowali swoją miłość i przywiązanie do Ojczyzny przekazując te wartości swoim dzieciom. Państwo Polskie pragnąc zadośćuczynić za doznawane krzywdy umożliwiło repatriację Rodakom, którzy pozostali na Wchodzie.

Gmina Stary Sącz solidaryzując się z tym pięknym przedsięwzięciem wyraża wolę zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia z terenów azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w celu osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie gminy Stary Sącz. Żyjąc w czasach prosperity, w wolnej Polsce, którą zawdzięczamy walce i patriotyzmowi milionów osób zesłanych na Wschód, mamy moralny obowiązek dzisiaj pomóc, na miarę naszych możliwości, ich rodzinom. Niech to będzie wkład naszego samorządu w spójną i efektywną politykę wobec Polaków na Wschodzie i budowanie mostu narodowej tożsamości.”

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a