Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Skutecznych w działaniu trzeba nagradzać

Opublikowano: Wrzesień 14, 2015 o 6:31 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu ogłoszono wyniki konkursu „Skuteczny w Działaniu 2015”. Jego laureatem został ppłk. Bogusław Kawończyk. Gratulacje zwycięzcy składali m.in. członek ZWM Leszek Zegzda, minister skarbu Andrzej Czerwiński oraz radny województwa Stanisław Pasoń.

Konkurs „Skuteczny w Działaniu 2015”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota wspierane przez lokalne organizacje pozarządowe, przebiegał dwuetapowo. W pierwszej części zgłaszani byli kandydaci, spośród których wybierano osoby nominowane. Decyzją kapituły, w której obradach uczestniczył również sprawujący funkcję prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Leszek Zegzda, w finale konkursu znaleźli się: pielęgniarka anestezjologiczna w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Alina Bożyk, założyciele Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei: Kamil Filipowski oraz Łukasz Wideł, jeden z najlepszych w kraju specjalistów w zakresie przeprowadzania operacji metodą laparoskopii Tadeusz Frączek, były dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu ppłk Bogusław Kawończyk oraz opiekun Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu i budowniczy Domu Pielgrzyma Ks. Tadeusz Sajdak.

Drugim etapem było głosowanie na wyłonionych kandydatów – swoje głosy można było oddać internetowo lub na kuponach dostępnych w siedzibie Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota oraz zamieszczanych w lokalnej prasie.

Werdykt ogłoszono podczas uroczystej gali w Miasteczku Galicyjskim. Laureatem konkursu został ppłk Bogusław Kawończyk. Okolicznościową statuetkę oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu wręczyli mu: minister Andrzej Czerwiński oraz członek Zarządu Województwa Leszek Zegzda w towarzystwie prezesa Nowosądeckiej Wspólnoty Tadeusza Nowaka. W uzasadnieniu decyzji Kapituła Konkursu podkreślała, że podczas pełnienia funkcji dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu ppłk Bogusław Kawończyk zainicjował nową formę resocjalizacji osadzonych – kierowanie do wykonywania prac społecznych na rzecz chorych. Dzięki temu więźniowie nie tylko zdobywali nowe umiejętności społeczne i zawodowe, ale też łatwiej odnajdowali się później w najbliższym otoczeniu po opuszczeniu zakładu karnego.

Przypomnijmy, konkurs „Skuteczny w Działaniu” ma na celu promowanie osób, które są skuteczne w realizacji zamierzonych celów, przez co mogą stanowić wzór godny naśladowania.

UMWM Agenda Nowy Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a