Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Stabilizacja osuwisk i nowa hala dla starosądeckiego LO

Opublikowano: 8 kwietnia, 2018 o 8:04 am   /   przez   /   komentarze (0)

Pieniądze na stabilizację osuwisk, inwestycje na powiatowych drogach i budowa hali sportowej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – to część tematów, omawianych podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Szczegółową informację na ten temat przekazał radnym starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Przypomniał, że 13 marca wojewoda małopolski przekazał promesę ministra spraw wewnętrznych i administracji o wartości ponad 3,2 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze pochodzą z rezerwy budżetu państwa.

Promesa zawiera dofinansowanie dwóch zadań polegających na stabilizacji i zabezpieczeniu osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych – wyjaśnia starosta Marek Pławiak. – Będą one realizowane na ulicy Węgierskiej w Grybowie, w ciągu drogi Grybów-Krużlowa Niżna oraz w Łazach Brzyńskich, na drodze Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie. Planowany termin otwarcia ofert na wykonanie tych prac zaplanowano na 9 kwietnia.

Na 31 maja przewidziano natomiast oddanie do użytku rozbudowanego budynku, do którego zostanie przeniesione Liceum Ogólnokształcące w Grybowie. Znajdzie się tam także nowoczesna sala gimnastyczna. W ramach programu Rewitalizacji Miasta Grybowa Urząd Marszałkowski przekaże powiatowi na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 6,2 mln zł.

Po otrzymaniu powyższej kwoty oraz dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 1,2 miliona złotych na całą rozbudowę budynku dla grybowskiego liceum z budżetu powiatu przekazana zostanie tylko kwota w wysokości półtora miliona złotych – podkreślił starosta Marek Pławiak. Dodał też, że w marcu uzyskano pozwolenie na budowę hali sportowej przy LO w Starym Sączu. Złożono już wniosek o przyznanie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tej inwestycji. Całkowita wartość kosztorysowa wynosi blisko 4,3 mln zł, a a kwotę złożonego we wniosku dofinansowania określono na 2,2 mln zł. Budowa ma potrwać dwa lata.

W okresie międzysesyjnym rozpoczęto budowę chodników na drogach Witowice-Rożnów i Tęgoborze-Tabaszowa-Tęgoborze/Just. Łączna wartość tych prac to prawie 700 tys. zł. W najbliższych dniach rozpocznie się natomiast remont blisko 900-metrowego odcinka drogi powiatowej Stadła-Długołęka Świerkla-Przyszowa. Wartość tego zadania to prawie 900 tys. zł.

Wyłoniono również wykonawcę, który wybuduje chodnik na drodze Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa. Wartość robót wynosi 477 tys. zł. W tej kwocie uwzględniono dotację gminy na poziomie blisko 240 tys. zł.

Starosta poinformował radnych, że wciąż oczekuje informacji od wojewody na temat promes dla pięciu priorytetowych zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Dotyczy to m.in. odbudowy drogi powiatowej Rytro-Sucha Struga-Głębokie oraz remontów dróg powiatowych Nowy Sącz-Florynka w miejscowości Bogusza, Korzenna-Jasienna-Przydonica w miejscowości Jasienna, Korzenna-Janczowa w miejscowości Miłkowa oraz Nowy Sącz-Myślec w Myślcu.

Starosta Marek Pławiak omówił też kwestię wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018. Do tej pory na ten cel wydano łącznie 3,4 mln zł. Natomiast do końca sezonu zimowego do wykorzystania pozostała kwota 602 tys. zł. Starosta wspomniał także o podpisaniu 29 marca w szpitalu powiatowym w Krynicy-Zdroju umowy, na mocy której placówka otrzyma od marszałka województwa ponad 5,7 mln zł.

Szpital został niedawno rozbudowany, zyskując nowoczesne oddziały pediatrii, położnictwa i intensywnej terapii – przypomniał starosta Marek Pławiak. – Są one wyposażone w aparaturę medyczną na europejskim poziomie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dodacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas sesji radni zapoznali się m.in. z informacją o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Lekarza Weterynarii za rok 2017. Wysłuchali również sprawozdań za ubiegły rok z prac Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domów Pomocy Społecznej. Radni głosowali także m.in. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r. Przyjęli też apel o zlokalizowanie w Nowym Sączu biura rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.

W sesji uczestniczyli poseł Jan Duda oraz radni wojewódzcy Witold Kozłowski i Stanisław Pasoń.

Fot. Paweł Szeliga/Starostwo Powiatowe

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a