Info z urzędu, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Stary Sącz. Branża gastronomiczna zwolniona z opłat

Opublikowano: 25 marca, 2021 o 8:41 am   /   przez   /   komentarze (0)

Na urzędniczym biurku leży już projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz. Na najbliższej sesji radni podejmą uchwałę w tej sprawie.

Projekt skierowany jest głównie do branży gastronomicznej. Uchwała nie obejmuje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Jest to propozycja pomocy przedsiębiorcom w zakresie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na mocy ustawy, której regulacje mają przeciwdziałać skutkom epidemiiczytamy w projekcie -Uchwała skierowana jest do właścicieli fir najbardziej dotkniętych ograniczeniami w życiu społeczno-gospodarczym, tj. z branży gastronomicznej, spowodowanymi wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami, ponieważ to w większości te podmioty korzystają z przedmiotowego zezwolenia, natomiast w okresie czasowego ograniczenia prowadzenia działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków i napojów (z wyjątkiem alkoholu), nie mieli
możliwości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Sytuacja finansowa, w której znaleźli się przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne jest bardzo trudna, ponieważ ich płynność finansowa uległa znacznemu pogorszeniu, dlatego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały, mającej na celu przeciwdziałanie oraz zapobieganie skutkom spowodowanym panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a