Wydarzenia, Z ostatniej chwili

To był najtrudniejszy rok w historii Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Opublikowano: 9 czerwca, 2021 o 6:56 am   /   przez   /   komentarze (0)

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza podsumowało ubiegły rok, który należał do najtrudniejszych w historii. Z powodu epidemii nie udało się przeprowadzić wielu wydarzeń kulturalnych a w wyniku spadku frekwencji spadły znacząco dochody ze sprzedaży biletów do muzeum.

Pandemia szczególnie dotknęła działalność muzeummówi prezes Towarzystwa Andrzej Długosz Od 11 marca muzea zostały zamknięte. Dodatkowo zamknięte szkoły, brak możliwości organizacji wycieczek, obowiązujący reżim sanitarny – odbiły się mocno na frekwencji w muzeum.


Pomimo różnych obostrzeń udało się jednak przeprowadzić kilka wydarzeń:

6 marca (jeszcze przed pandemią) otworzyć wystawę „Album Matejkowski” w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w Domu Gotyckim, którą ze względu na lockdown przedłużono ją do 31 października – łącznie zwiedziło ją 535 osób.

Wykonano i odsłonięto tablicę pamiątkową por. Władysława Świebockiego na budynku przy ul. Daszyńskiego 7 w dniu 10 listopada. Uroczystość miała skromny charakter z udziałem 7 osób w tym p. Burmistrza i ks. prałata, który jako opiekun miejsc pamięci narodowej , tablicę poświęcił.
Projekt i wykonanie art. plastyk Józef Stec, tablice sfinansowała Gmina Stary Sącz. Podziękowanie należy się rodzinie Szewczyków, która zezwoliła na montaż tablicy na ich domu.

Odnowiono 3 zabytkowe nagrobki na nowym cmentarzu: Wawrzyńca Przybołowicza z figurą Matki Bożej, Marii Małeckiej i sióstr Marii i Honoraty Bajorek.

Przeprowadzono IV edycję konkursu fotograficznego „Stary Sącz kreatywnie” – Pejzaż Popradzkiego Parku krajobrazowego w otulinie Gminy Stary Sącz. Niestety nie mogło odbyć się uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej planowanej w starosądeckiej bibliotece. Wystawę przygotowano w Internecie na FB TMSS dzięki opracowaniu przez p. Danutę Sułkowską. Projekt współfinansowany był przez Powiat Nowosądecki.

W związku z 90. rocznicą urodzin ks. Józefa Tischnera w 2021 r. opracowano i wydano przewodnik „Śladami ks. Józefa Tischnera po Starym Sączu. Napisał go biograf księdza Wojciech Bonowicz. Fotografie współczesne wykonał społecznie Andrzej Rams a projekt typograficzny, projekt okładki i skład wykonała bezpłatnie p. Danuta Sułkowska. Druk w został sfinansowany dzięki Bankowi Spółdzielczemu w Starym Sączu.

Jednak pandemia powstrzymała kilka ważnych wydarzeń. Nie udało się przeprowadzić: Dni Księdza Tischnera czy dorocznej kwesty we Wszystkich Świętych na renowacje zabytkowych nagrobków.

W 2020 r. miały miejsce dwa wydarzenia o znaczeniu historycznym dla naszego Towarzystwa dodaje prezes TowarzystwaW dniu 27 czerwca złożył niespodziewaną wizytę w naszym muzeum prezydent RP Andrzej Duda przekazując na pamiątkę autograf prezydenta USA Donalda Trampa i flamaster, którym ten autograf został złożony. Pan prezydent wpisał się ponadto do księgi pamiątkowej. Dodatkowo Rada Miejska Starego Sącza przyznała dla naszego Towarzystwa Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy”. Jest to wyróżnienie szczególne dla Towarzystwa – gdyż przyznane jako drugie po klasztorze Sióstr Klarysek.

W ubiegłym roku starosądeckie muzeum otrzymało wiele cennych darów.

Z Kancelarii Prezydenta Andrzej Dudy, Burmistrz Jacek Lelek przywiózł pamiątki prezydenckie, pióro, plakietkę Pałacu Prezydenckiego, herb Polski – wszystko w pięknych oprawach i etui oraz książki. Pamiątki te zostały niezwłocznie wystawione w ekspozycji.
Pan Adam Skwarło przekazał autograf prezydenta USA Georga Busha – juniora.
Wspaniały monumentalny obraz przedstawiający „Fausta” – przekazał poprzez swego pełnomocnika p. Piotr Szayer mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Jest to pamiątka po jego ciotce Adzie Sari – obraz eksponowała w swoim warszawskim mieszkaniu Ada Sari. Potem Piotr Szayer przysłał kolejną pamiątkę – lornetkę teatralną Ady Sari.

W ubiegłym roku trwała też intensywnie współpraca ze Stowarzyszeniem Historyczno- Eksploracyjnym Sądecczyzny. Dokonywane przez nich wykopaliska przekazywane były przez nich do muzeum. Jednakże droga od przekazania na przechowanie do przekazania przez konserwatora zabytków jest długa i skomplikowana. Pod koniec roku odbyło się spotkanie w muzeum z urzędnikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Wydobywane przez SHES zabytki powinny być niezwłocznie przekazywane do muzeum na przechowanie. O fakcie tym muzeum powinno niezwłocznie powiadomić Urząd konserwatorski i wystąpić o przekazanie artefaktów w depozyt po tym wystąpić o przekazanie na własność muzeum.

W czasie gdy muzeum było zamknięte dla zwiedzających pracownicy muzeum zajmowali się opisywaniem zbiorów, przeprowadzono także inwentaryzację biblioteki.

Stan eksponatów na dzień 31 grudnia 2020 wynosi: 5320, w tym: przedmiotowe 2221, archiwalia 1545, fotografie 1554.. Biblioteka liczy 1965 pozycji. W ubiegłym roku przybyło 233 wydawnictw zwartych w tym 218 tischnerianów. Pozyskaliśmy też z Narodowego Archiwum Cyfrowego 30
archiwalnych fotografii Ady Sari, których nie mieliśmy w zbiorach
-wylicza Andrzej Długosz.

W wyniku spadku frekwencji spadły znacząco dochody ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum. Zamiast planowanych 18 000 zł. uzyskano 8324 zł. tak więc strata wyniosła 10 000 zł. Dlatego wprowadzono plan maksymalnego oszczędzania.

-Wynik finansowy w 2020 r. zamknął się stratą 14 083,91 zł. Została ona pokryta z oszczędności z ubiegłych lat. Zarząd cały czas śledził możliwości uzyskania środków z dotacji z tzw. tarcz. Wystąpiłem także z pismem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o tym, że w dotacjach dla kultury nie ma muzeów i otrzymałem odpowiedź, że środki dla muzeów takich jak nasze będą w tarczy 8,0. Mimo składanych wniosków okazywało się, że nam nie przysługują -mówi prezes Towarzystwa.


-Bardzo dobrze układała się współpraca z mediami zwłaszcza z portalem Starosądeckie.info. i portalem miejskim -podsumowuje prezes Andrzej Długosz –O każdym wydarzeniu pisane były artykuły za które serdecznie dziękujemy.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a