Wydarzenia, Z ostatniej chwili

W Starym Sączu świętowali małopolscy samorządowcy

Opublikowano: 30 maja, 2019 o 7:00 am   /   przez   /   komentarze (0)

Już po raz szósty na coroczne święto swojej patronki, św. Kingi, do Starego Sącza przybyli przedstawiciele samorządów z całej Małopolski. Tegoroczne spotkanie miało wymiar szczególny – rok 2019 jest nie tylko rokiem Jubileuszu XX-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Małopolsce, ale to właśnie 20 lat temu Ojciec Święty dokonał na starosądeckich błoniach kanonizacji błogosławionej Kingi. Po pokłonieniu się swojej patronce w Klasztorze ss. Klarysek uczestnicy uroczystości świętowali w starosądeckim „Sokole”, gdzie obowiązki gospodarza pełnił marszałek Witold Kozłowski.

Gospodarze małych ojczyzn uczestniczyli we Mszy Świętej, odprawionej w Klasztorze Sióstr Klarysek pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza. Po eucharystii mieli wyjątkową możliwość zwiedzenia klasztoru i zobaczenia tych części, które na co dzień pozostają niedostępne.

Wśród zgromadzonych w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari obecni byli m.in. doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki, ks. prof. Stanisław Sojka, ks. dr Marcin Kokoszka, wicemarszałkowie województwa Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz, posłowie na Sejm RP: Anna Paluch, Jan Duda, Wiesław Janczyk oraz Józef Leśniak, radni województwa, sekretarz województwa Wojciech Piech, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad oraz przedstawiciele administracji publicznej. Samorządowców i zaproszonych gości powitał marszałek Witold Kozłowski.

Święto Samorządu obchodzimy przy okazji kilku ważnych jubileuszy. Mija już prawie trzydzieści lat od pierwszych wyborów samorządowych. Mija też dwudziesty rok od powołania do życia samorządów powiatowych i wojewódzkich. Mija też dwudziesta rocznica od kanonizacji św. Kingi na starosądeckich błoniach, której dokonał św. Jan Paweł II

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Nasza patronka, daje nam ─ samorządowcom ─ bardzo czytelny wzór do naśladowania. To nakaz, żeby zawsze kierować się dobrem współmieszkańców, współobywateli, dobrem tych wspólnot, którymi z mocy wyborów zarządzamy. To także nakaz, żeby nigdy nie lekceważyć i nie tracić z oczu potrzeb, trosk i bolączek tych, w imieniu których kierujemy sprawami gmin, powiatów i województw

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Korzystając z okoliczności marszałek Witold Kozłowski poinformował zebranych o inicjatywie Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczącej podjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego rezolucji w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Małopolski.

Gospodarz regionu życzył także wszystkim ludziom samorządu w regionie, żeby ich ciężka praca przynosiła jak najlepsze owoce dla lokalnych społeczności, a podejmowana aktywność była źródłem satysfakcji z wprowadzanych zmian, dzięki którym gminy, powiaty, województwo będą się harmonijnie i dynamicznie rozwijać.

Refleksjami w 20. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu podzielił się ze zgromadzonymi ks. prałat dr hab. Stanisław Sojka, koordynator wizyty Ojca św. w 1999 r. Prelegent w znamiennie zatytułowanym wystąpieniu „Działając wspólnie i solidarnie niemożliwe staje się możliwe” przedstawił okoliczności organizacji papieskich pielgrzymek. Wspominał napotykane problemy i trudności, ale także radość z finalizacji wielkiego dzieła.

Tradycją święta małopolskich samorządowców stało się wyróżnianie osób szczególnie zasłużonych dla regionu Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski. Odznaczenie wzorowane na krzyżu, stojącym na Giewoncie, najbardziej rozpoznawalnej górze w regionie i w kraju, i na słowach Ojca św., skierowanych podczas mszy świętej 6 czerwca 1997 r. do górali: „Na Was zawsze można liczyć”, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał osobom, które szczególnie wyróżniły się działalnością na różnych polach swojej aktywności. Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni: Jerzy Gondek, Andrzej Kalemba oraz Ryszard Rozenbajgier, zaś złote odebrali przedstawiciele rodzin śp. Tadeusza Ryby oraz śp. Władysława Ryby. Dekoracji wyróżnionych dokonał marszałek Witold Kozłowski w towarzystwie wicemarszałków województwa Łukasza Smółki i Tomasza Urynowicza oraz radnego Grzegorza Biedronia.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił, prowadzony przez dra Andrzeja Citaka, Młodzieżowy Chór „Scherzo” I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu – zdobywca licznych nagród ogólnopolskich konkursów, mający w swoim dorobku liczne koncerty za granicą, mogący się także pochwalić występami przed papieżem Janem Pawłem II w latach 1993 i 1997.

UMWM/Starostwo Powiatowe

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"