Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Wyremontują kolejne drogi. Barcice, Popowice i Cyganowice do naprawy!

Opublikowano: 23 marca, 2016 o 5:04 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Dzisiaj (23 marca) burmistrz Jacek Lelek podpisał z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu umowę na przebudowę i remont ul. Cyganowickiej oraz dróg Popowice-Cyganowice i Barcice-Stary Sącz. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 31 sierpnia br.

Zadanie, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i remont dróg gminnych: nr 294193K ul. Cyganowicka w km 0+260-0+889, nr 294221K Barcice-Stary Sącz w km 1+273-1+712, nr 294249K Popowice-Cyganowice w km 0+000-0+220 w miejscowości Stary Sącz, Popowice”, w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej, realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej oraz podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych w kierunku spójnego systemu dróg publicznych.
Warto dodać, że w każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: remont chodników o łącznej powierzchni 410 m2, budowa chodników w ciągu dróg o łącznej pow. 1300 m2, przebudowa zatoki na ul. Cyganowickej, budowa dwóch zatok autobusowych przy drogach Barcice-Stary Sącz oraz Popowice-Cyganowice, remont nawierzchni bitumicznych o łącznej pow. 2820 m2, przebudowa przepustu w ul. Cyganowickiej, remont mostu na rzece Poprad, budowa oświetlenia na odcinku 487 m.

Za wykonanie przedmiotu umowy Gmina Stary Sącz zapłaci wynagrodzenie w wysokości ok. 1,5 mln zł.

Jesteśmy na Facebooku: Starosądeckie.info

arch UM Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"