Wydarzenia

Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej już od 1 czerwca! Trwa nabór

Opublikowano: 6 maja, 2015 o 12:29 pm   /   przez   /   komentarze (0)

1 czerwca tego roku zostanie oddany do użytku wyremontowany budynek po dawnych warsztatach szkolnych w Nawojowej na potrzeby nowo utworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej jest nową jednostką Powiatu Nowosądeckiego wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo. Jej działalność będzie współfinansowana ze środków PEFRON – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Chcemy, aby dzięki tej instytucji, osoby niepełnosprawne nabyły umiejętności, które pozwolą im funkcjonować na rynku pracy. Dzięki temu, nie będą czuły się wykluczone społecznie. Osoby niepełnosprawne pokonują na co dzień o wiele więcej trudności niż osoby sprawne i zdrowe. Chcemy stworzyć im warunki, aby mogły rozwijać swoje pasje i uczyć się zawodu. To pozwoli im uwierzyć w siebie i funkcjonować w społeczeństwie.

Przypomnijmy

W latach 2013 – 2014 realizowany był projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „ZAZ – szansa aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim”. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Osoby te zostały przeszkolone do wykonywania danego zawodu i otrzymały wsparcie psychologiczno-terapeutyczne. W Zakładzie Aktywności Zawodowej zostało zatrudnionych 35 osób, które wykonywały pracę w trzech pracowniach: hodowlanej, ogrodniczej i poligraficzno-fotograficznej. W okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, a następnie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.

Po zakończeniu realizacji projektu Powiat Nowosądecki podjął starania o uruchomienie samodzielnej jednostki organizacyjnej i nadaniu jej statusu zakładu aktywności zawodowej.

Wychodzimy naprzeciw osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na posiadaną niepełnosprawność – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Celem PZAZ-u będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w społeczności poprzez rehabilitację zawodową i społeczną.

Obecnie trwają prace dostosowawcze obiektu dla osób niepełnosprawnych: budowane są pochylnie i podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, remontowana jest nawierzchnia chodników i parkingów. Dodatkowo wydzielone zostanie pomieszczenie na nową kotłownię gazową ogrzewającą samodzielnie budynek, rozbudowane zostaną instalacje wewnętrzne. Po remoncie budynek będzie spełniał wszystkie wymagane prawem normy, odpowiadał zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe rozwiązania będą sprzyjały pracy i poruszaniu się osób niepełnosprawnych.

Trwa nabór pracowników do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej:

http://www.bip.powiat.nowy-sacz.pl/ogloszenia_urzedowe/art1248.html

 

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz/Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"