Info z rejonu, Z ostatniej chwili

30 mln zł na modernizację wodociągów w małopolskich gminach

Opublikowano: 27 czerwca, 2024 o 7:10 am   /   przez   /   komentarze (0)

W 11 gminach zostanie przeprowadzona modernizacja infrastruktury wodociągowej. Będzie to możliwe dzięki środkom pochodzącym z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Przyznane na ten cel dofinansowanie to łącznie ponad 30 mln zł.

Znamy wyniki naboru projektów w ramach Działania 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu: B. Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego do dofinansowania zostało wybranych 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 30 mln zł.

W gminie Szczurowa infrastruktura zasobów wodnych przejdzie gruntowną modernizację: stacja uzdatniania wody w Szczurowej zostanie rozbudowana, a sieć wodociągowa – przebudowana tak, by zwiększyć efektywność zaopatrzenia gminy w wodę. Całkowita wartość tego projektu to ponad 9,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich to ponad 6,6 mln zł.

Modernizacja czeka także infrastrukturę wodociągową Piwnicznej-Zdroju. Projekt przewiduje budowę zbiornika czystej wody do obsługi wodociągu w mieście wraz z systemem sterowania i zasilania panelami fotowoltaicznymi. Przedsięwzięcie, o łącznej wartości blisko 3 mln zł, otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości niemal 2 mln zł.

Łososinie Dolnej w ramach projektu zmodernizowanych zostanie 8 ujęć wody, 5 zbiorników wody i 8 sztuk zestawów hydroforowych. Zamontowane zostaną przepływomierze oraz system wizualizacji pracy obiektów wodociągowych. Łączny koszt realizacji projektu to ponad 3 mln zł, z czego wsparcie ze środków FEM to ponad 2 mln zł.

Projekt, który zostanie zrealizowany w Jordanowie dotyczy modernizacji wodociągu w rejonie ul. Malejowskiej, montażu systemu do monitorowania sieci wodociągowej i inteligentnego zarządzania siecią wodociągową, montażu nowej szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą pomp na SUW oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Wartość przedsięwzięcia to blisko 3 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich to ponad 2 mln zł.

Szczawnicy realizacja projektu obejmie całą sieć wodociągową: począwszy od ujęć, poprzez stacje uzdatniania, sieć wodociągową, aż do końcowego odbiorcy. By zwiększyć efektywność systemów zaopatrzenia w wodę i zoptymalizować zużycie wody, infrastruktura zostanie rozbudowana o inteligentne oprogramowanie, systemy bezpieczeństwa, przyrządy pomiarowe i regulacyjne. Wartość tego projektu to ponad 2,3 mln zł, z czego wsparcie ze środków unijnych to blisko 2 mln zł.

Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Wiśniowa obejmie prace w miejscowościach: Wiśniowa, Poznachowice Dolne, Glichów, Lipnik i Kobielnik. Projekt przewiduje m.in. wykonanie prac wspierających inteligentne zarządzanie i monitorowanie siecią wodociągową oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Przedsięwzięcie, o łącznej wartości ponad 6,2 mln zł, uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 5,3 mln zł.

Gmina Tymbark przeprowadzi modernizację systemu wodociągowego w miejscowościach: Zamieście, Zawadka, Podłopień i Tymbark. Koszt projektu to blisko 3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków FEM to ponad 1,8 mln zł.

Nowym Wiśniczu modernizacja obejmie wymianę przestarzałej infrastruktury rurociągowej oraz innych elementów wodociągowych. Nowe materiały i technologie pozwolą ograniczyć ryzyko awarii, wycieków oraz zanieczyszczeń wody. Wartość projektu to ponad 163 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 138 tys. zł.

Iwkowej modernizacja obejmie 80 proc. istniejącej sieci wodociągowej. Projekt przewiduje m.in. budowę studni, zaprojektowanie rozwiązań do pomiarów przepływów oraz wymianę starych wodomierzy na przyłączach wodociągowych na nowe wodomierze objętościowe. Koszt przedsięwzięcia to blisko 2 mln zł. Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich to ponad 1,3 mln zł.

Gmina Sękowa przeprowadzi modernizację sieci wodociągów w miejscowościach Wapienne i Sękowa. Projekt dotyczy m.in. modernizacji systemów ujęć wody i uzdatniania wody, usprawnienia sieci wodociągowej oraz zwiększenia możliwości magazynowania wody. Zostaną przy tym zastosowane inteligentne systemy zarządzania i monitorowania siecią wodociągową. Planowany jest także montaż sondy, która umożliwi minitorowanie jakości wody i chorób wodozależnych. Wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, a wysokość przyznanego wsparcia ze środków unijnych to blisko 2,5 mln zł.

W Gminie Stryszawa modernizacja będzie dotyczyła sieci wodociągowej „Stryszawa-Kotliki”. Projekt przewiduje m.in. wymianę przestarzałego rurociągu wraz z wymianą przyłączy z przepięciami. Koszt przedsięwzięcia to ponad 6,7 mln zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to ponad 4,3 mln zł.

Wybraliśmy do dofinansowania 11 projektów, których realizacja przyczyni się unowocześnienia sieci wodociągowych – przede wszystkim wymiany przestarzałych elementów na nowe oraz instalacji inteligentnych systemów zarządzania i monitorowania. Umożliwi to ograniczenie strat wody w sieciach wodociągowych i zwiększy efektywność jej dostaw, z korzyścią dla mieszkańców. By dofinansować jak najwięcej zgłoszonych projektów, zwiększyliśmy pierwotną alokację tj. 17,7 mln zł do kwoty aż 30 mln zł

– wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

Konkurs FEMP.02.12-IZ.00-034/23 był prowadzony był od 23 listopada 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. Dotyczył wsparcia na efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawę jej jakości, poprzez np. modernizację lub naprawę sieci, zastosowanie inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociągową czy modernizację stacji uzdatniania wody.

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"