Na sygnale, Z ostatniej chwili

Azjata przyjechał „turystycznie” do pracy

Opublikowano: Maj 13, 2018 o 9:02 am   /   przez   /   komentarze (0)

Obywatel Chin zamierzał uzyskać zezwolenie na pobyt oraz pozwolenie na pracę w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Zapomniał jednak, że wjechał na teren strefy Schengen w celach turystycznych. Teraz będzie musiał opuścić Polskę.

Wczoraj po informacji uzyskanej z Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców z Karpackiego Oddziału SG przeprowadzili kontrolę legalności pobytu w stosunku do obywatela Chin.Azjata przebywał w Polsce na podstawie ważnego paszportu oraz wizy Schengen, wydanej przez Republikę Włoch w celach turystycznych. Tego typu dokumenty uprawniały go wyłącznie do turystycznego przemieszczania się po strefie Schengen.

W trakcie kontroli legalności pobytu stwierdzono, iż ww. cudzoziemiec na terytorium RP przyleciał bezpośrednio z Chin – z przesiadką we Włoszech – 2 maja 2018 r. przez lotnicze przejście graniczne w Krakowie – Balicach. Po przylocie udał się do Nowego Sącza, gdzie zamieszkał w jednym z hoteli.

Początkowo mężczyzna tłumaczył, że celem jego podróży były odwiedziny znajomych w Nowym Sączu, jednak nie potrafił określić kogo. Nie znał imion, ani nazwisk, czy też adresów. W trakcie dalszej rozmowy stwierdził, że będąc w Chinach od znajomego, otrzymał numer telefonu do obywatela Polski, który miał mu załatwić pracę na terenie Nowego Sącza. Praca cudzoziemca miała polegać na handlowaniu mięsem przez Internet.

W związku z tym, iż cudzoziemiec w trakcie turystycznego pobytu postanowił jednak ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium Polski, przestał spełniać warunki potrzebne do otrzymania wizy.  W związku z powyższym Komendant KaOSG wydał decyzję o cofnięciu wizy posiadanej przez Azjatę.

Następnie, w związku z brakiem ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu terenie Polski, obywatel Chin otrzymał decyzję administracyjną, zobowiązującą do opuszczenia naszego kraju. Dodatkowo cudzoziemiec nie będzie mógł wjechać na terytorium Polski i krajów Schengen przez okres 12 miesięcy.

źródło: KaOSG

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a