Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Coraz więcej cudzoziemców pracuje na Sądecczyźnie

Opublikowano: Lipiec 8, 2018 o 6:25 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Polsce przybywa legalnie pracujących cudzoziemców. Składki odprowadzane od ich wynagrodzeń coraz szerszym strumieniem płyną do ZUS. Obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszonych do ubezpieczenia  emerytalnego i rentowego jest około 500 tysięcy obcokrajowców. Największą liczbę  zgłoszonych w ZUS  stanowią obywatele Ukrainy, na dalszych miejscach są Białorusini, Rosjanie i Mołdawianie.

W województwie małopolskim zgłoszonych do ubezpieczeń na koniec kwietnia 2018 roku było 46 226 obcokrajowców (pół roku wcześniej 40 837). Liczba, obywateli obcych państw, którzy podjęli pracę na terenie naszego województwa bądź rozpoczęli prowadzenie u nas działalności gospodarczej wzrosła o ponad 5 tysięcy. Inni pracują na umowę zlecenia, kontrakt menadżerski czy umowę o dzieło. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ZUS opłacalne jest zarówno dla pracodawców, jak samych zatrudnionych cudzoziemców, którzy  mają gwarancję, że w razie wypadku czy choroby mogą korzystać ze świadczeń. Dla cudzoziemców ze wschodu podjęcie pracy w Polsce  wiąże się z lepiej płatną pracą i lepszym zabezpieczeniem zdrowotnym. Ważna dla nich jest również wizja  otrzymywania z ZUS polskiej emerytury.

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w naszym regionie jest trudna do oszacowania gdyż nie wszyscy są zgłaszani do ubezpieczeń społecznych. Wielu obcokrajowców nadal pracuje „na czarno”.

Cudzoziemcy zgłoszeni w nowosądeckim ZUS

Cudzoziemcy zgłoszeni  do

ubezpieczenia emerytalnego
i rentowego  w nowosądeckim

oddziale ZUS

Stan na 30.04.2018 r.
12 357
Stan na 30.09.2017 r.
11 526
Ukraińcy 10 136 10 016
Mołdawianie 1 407 876
Białorusini 117 106
Gruzini 121 59
Słowacy 65 53

mat. pras. ZUS

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a