Edukacja, Najnowsze, Z ostatniej chwili

Do końca maja można składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Starego Sącza

Opublikowano: 14 maja, 2024 o 7:07 am   /   przez   /   komentarze (0)

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/akademickim 2024/2025.

Głównym celem programu stypendialnego jest wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Stary Sącz. Do głównych założeń programu należą:

  • stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży;
  • popularyzacja osiągnięć;
  • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej;
  • promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, będącym załącznikiem  nr 1 do Uchwały Nr LXX/1229/2024 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”. Treść dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/starysacz,a,2396810,uchwaly-2024-r.html

Stypendium będzie wypłacane w 12 ratach w okresie od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r. po 700 złotych miesięcznie.

Termin naboru i miejsce składania wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się:

15 kwietnia 2024 r. i kończy się 31 maja 2024 r.

Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (w godzinach pracy urzędu). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 70 lub 18 449 77 54.

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami (mogą być kserokopie) należy przesłać do Urzędu Miejskiego, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub złożyć osobiście – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium”. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Sposób przeprowadzenia naboru:

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie weryfikacji złożonych wniosków przeprowadzi Komisja Stypendialna. O wynikach prac Komisji wszyscy beneficjenci zostaną poinformowani indywidualnie.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznania stypendium:

https://starysacz.um.gov.pl/wp-content/uploads/2024/04/Regulamin-przyznania-stypendium-4.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium:

https://starysacz.um.gov.pl/wp-content/uploads/2024/04/Wniosek-o-przyznanie-stypendium.docx

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"