Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Kto otrzyma medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”? Zgłoś kandydata!

Opublikowano: 22 marca, 2022 o 8:19 am   /   przez   /   komentarze (0)

Do 15 kwietnia 2022 r. można składać wnioski o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Medale będą wręczone w czerwcu tego roku.

Odznakę, osobom fizycznym, nadaje Rada Powiatu Nowosądeckiego. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Kapituła, komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, a także fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz organy samorządu terytorialnego.

Wnioski o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” należy składać do Rady Powiatu Nowosądeckiego do 15 kwietnia br. (na drukach dostarczonych drogą elektroniczną w postaci skanu wniosku i wersji edytowalnej, listownie pocztą lub osobiście poprzez złożenie na dzienniku podawczym Urzędu). Przesłane wnioski zostaną zaopiniowane przez Kapitułę na posiedzeniu zaplanowanym na maj.

Uroczyste wręczenie odznak honorowych odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego w czerwcu tego roku.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – pok. 220, tel. 18 41 41 720.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a