Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Nagroda dla osób ratujących drewniane zabytki

Opublikowano: Luty 20, 2020 o 7:46 am   /   przez   /   komentarze (0)
Do 20 marca potrwa nabór do kolejnej edycji nagrody, która honoruje najlepszych gospodarzy małopolskich zabytków architektury drewnianej. Nagradzane mogą być również promujące to dziedzictwo projekty kulturalno-edukacyjne.

To wyjątkowe wyróżnienie stworzone z myślą o spuściźnie, która w szczególny sposób jest narażona na niszczące działanie upływu czasu. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego honoruje najlepszych opiekunów zabytkowych kościółków, cerkwi, dworów, domostw oraz wszelkich innych obiektów z drewna. To właśnie dzięki ich troskliwej opiece, wspomniane budynki są nie tylko rewitalizowane, ale też wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej. Na wyróżnienie mogą liczyć także projekty kulturalno-edukacyjne, które promują tego typu architekturę.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Jest ona przyznawana za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie;
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne;
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
    przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej;
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej;
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej;
  • „ożywiania” zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Nabór do tegorocznej edycji Nagrody im. Mariana Korneckiego trwa do 20 marca. Zgłoszenia mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz: instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków, instytucje kultury, stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, dyplomowani  konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej, organy administracji samorządowej.

Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków). Laureat zostanie ogłoszony w maju, na uroczystym spotkaniu organizatorów i opiekunów obiektów zabytkowych podczas tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Więcej informacji na stronach BIP.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a