Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Niepełnosprawni w pracy

Opublikowano: 16 listopada, 2017 o 8:06 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej odbyło się seminarium „Pełnosprawna niepełnosprawność a rynek pracy”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 przez małopolski oddział PFRON.

Gości przywitał wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk i Marta Mordarska – dyrektor małopolskiego oddziału PFRON. Rozmawiano m.in. o psychospołecznych aspektach pracy zawodowej z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej i pracodawcy oraz integracji i aktywności zawodowej osób głuchych i słabosłyszących. Omówiono też zasady pomocy pracodawcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Ponad cztery tysiące osób niepełnosprawnych jest zarejestrowanych w urzędach pracy w Małopolsce – mówiła Marta Mordarska, dyrektor małopolskiego oddziału PFRON. – Chcemy zmienić tę sytuację. Naszym celem jest zachęcanie pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych.

Tym bardziej, że pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników. Kwota waha się od 450 do 2400 złotych w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Jednym z tematów seminarium była rola zakładów aktywności zawodowej w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty rynek pracy – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Powiat Nowosądecki prowadzi ZAZ w Nawojowej. Jest tutaj obecnie zatrudnionych 25 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczą się zawodu w pracowni ogrodniczej, poligraficzno-fotograficznej oraz hodowlanej. Osoby niepełnosprawne znajdują się pod stałą opieką instruktorów pracy, psychologa, pielęgniarki oraz rehabilitanta. Praca daje im wiele radości. Mogą też realizować swoje pasje. To bardzo dobry sposób aktywizacji.

Konferencja odbyła się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"