Wydarzenia, Z ostatniej chwili

„Pieniądze to nie wszystko. Zablokujemy budowę masztu”. Trwa protest w Moszczenicy Niżnej

Opublikowano: 6 lipca, 2024 o 9:38 am   /   przez   /   komentarze (0)

Trwa protest mieszkańców Moszczenicy Niżnej (gmina Stary Sącz), którzy skutecznie blokują budowę masztu telekomunikacyjnego. W dniu wczorajszym uniemożliwili prace ekipie budowlanej. Na miejscu musiała interweniować Policja.

Wieża antenowa wraz z instalacją radiokomunikacyjną składającą się z 9 anten sektorowych i 5 anten radioliniowych ma powstać na prywatnej działce. Jest zgoda właściciela i pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe.

Nikt nas wcześniej o takim pomyśle nie poinformował. Nikt nie pokazał żadnych danych dotyczących tego masztu, żadnej ekspertyzy dotyczącej szkodliwości masztu. Nie było żadnego zebrania z mieszkańcami – mówili mieszkańcy zgromadzeni na terenie, gdzie ma powstać maszt –pieniądze to nie wszystko, trzeba mieć honor i nie zgodzić się na wpuszczenie tego giganta do naszej wsi. To szkodzi zdrowiu.

Mieszkańcy zawiązali komitet protestacyjny. Zebrali ponad 470 podpisów ludzi sprzeciwiających się budowie masztu. Zablokowali dojście do działki, gdzie miał stanąć maszt. Na miejscu interweniowała Policja. Ich protest wynika głównie z obaw o negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi i zwierząt. W miejscu tym powstaje też osiedle i są przekonani, że działki stracą na wartości.

Urzędowe pisma też niewiele wnoszą, gdyż Starosta Powiatu Nowosądeckiego w piśmie z 23 maja 2024 podtrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę. Jak czytamy w piśmie, inwestycja nie wymagała poinformowania zainteresowanych sąsiadów, bo prawo budowlane na to pozwala.

Cytujemy: „Inwestycja nie powoduje ograniczenia zabudowy działek sąsiednich więc (zgodnie z prawem budowlanym) stronami postępowania był inwestorów i właściciel działki. W związku z tym okoliczni mieszkańcy nie byli pisemnie poinformowani o toczącym się postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę”. (…) Projektowana wieża antenowa zlokalizowana jest w znacznej odległości od zabudowań. Najbliższy teren budowlany znajduje się w odległości około 50m natomiast budynek mieszkalny w odległości ok. 70 m od przedmiotowej wieży. (…) wypadkowa zasięgu pola elektromagnetycznego wynosi maksymalnie 13 m (odczyt ze skali) od wieży, zatem nie wykracza poza granicę działki objętej inwestycją. (…) Inwestycja w żaden sposób nie powoduje oddziaływania na te zabudowania oraz teren przeznaczony do zabudowy. Wieża także nie generuje nadmiernego hałasu.(…) Projektowana inwestycja lokalizowana jest w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, jednakże zgodnie z przepisami (…) budowa wieży oraz wykonywanie koniecznych prac bezpośrednio związanych z tymi robotami budowlanymi na terenie tych form ochrony przyrody nie podlega zakazom w terenach przeznaczonych pod zabudowę, także w terenach rolnych. (…) W petycji, która wpłynęła do tut. urzędu mieszkańcy wskazali, że fale elektromagnetyczne emitowane przez maszt telefonii komórkowej wpływają na ludzi i zwierzęta. Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, że w dokumentacji projektowej uprawniony projektant przedstawił analizę pola elektromagnetycznego z którego wynika, że oddziaływanie to nie wykracza poza zakres nieruchomości objętej wnioskiem a ponadto wzdłuż osi głównych wiązek promieniowana każdej z anten nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności”.

Redakcja Starosądeckie.info zapytała Towerlink o stanowisko w tej sprawie i plany na dalsze działania w Moszczenicy Niżnej. Do momentu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Posłuchaj sołtysa Władysława Florka.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"