Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Piesze policyjne patrole czyhają na lokalnych pijaczków

Opublikowano: Sierpień 10, 2019 o 3:28 am   /   przez   /   komentarze (0)

Pijąc alkohol, często leżąc na ławkach, wtapiają się w miejski krajobraz i psują wizytówkę Starego Sącza. Stan w który się wprawiają, daje im poczucie bezkarności. Wtedy do walki z pijakami wkracza policja. 

O prawdziwej pladze osób, które „pod chmurką” raczą się zazwyczaj trunkami z dolnej półki, można mówić w okresie wiosenno-letnim. Pojawiają się w miejskich parkach i płycie starosądeckiego Rynku.  Mieszkańcy narzekają, że osoby pod wpływem alkoholu zaczepiają ludzi, żądając drobnych pieniędzy i są bardzo natarczywe.

Starosądecki Rynek znalazł się na Krajowej Mapie Zagrożeń gdzie niechlubnie króluje alkohol i żebractwo.  To niewątpliwie negatywne zjawisko, bo tu już nie chodzi tylko o spożywanie alkoholu, ale o zachowania, które ten alkohol wyzwala. To zaczepianie, wulgarne słowa i inne zachowania, które razić mogą przechodniów.

Jak temu zaradzić? Najczęściej jednak, gdy radiowóz podjeżdża na miejsce, sprawców już nie ma. Patrol Policji od kilkunastu dni pieszo przemierza wąskie uliczki i „czai” się na lokalnych pijaczków. Tylko w wyjątkowych sytuacjach korzystają z pouczenia, w pozostałych są mandaty i wnioski do sądu.

O tym gdzie nie możemy pić alkoholu mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czytamy w niej między innymi, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach. Wyjątkiem w ustawie są miejsca przeznaczonych do ich spożywania „na miejscu”, czyli w odpowiednich punktach sprzedaży tych napojów. Zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje również na terenie wszystkich szkół, innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów pracy, w miejscach zbiorowego żywienia pracowników. Jak czytamy dalej w u-stawie, osoby, które spożywają napoje alkoholowe wbrew wymienionym zakazom podlegają karze grzywny w wysokości 100 złotych.

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a