Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Powiat sprzedaje atrakcyjne działki w atrakcyjnych cenach

Opublikowano: 18 sierpnia, 2020 o 8:04 am   /   przez   /   komentarze (0)

Powiat Nowosądecki sprzedaje siedem działek budowlanych położonych w Marcinkowicach. Inwestorzy mogą składać oferty do 31 sierpnia 2020 r. Lokalizacja tych budowlanych nieruchomości jest bardzo atrakcyjna.

Właśnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie Marcinkowic (gmina Chełmiec).

To działki budowlane z piękną widokową lokalizacją, położone w Kotlinie Sądeckiej, w Beskidzie Wyspowym, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Znajdują się niedaleko centrum Marcinkowic, gdzie zlokalizowane są szkoły podstawowa i średnia, klub sportowy, handel i usługi. Działki znajdują się przy drodze gminnej, są niezabudowane, a ich bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, tereny zielone i leśne. Każda z działek ma kształt regularny, prostokątny oraz zapewniony dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja w odległości ok. 500 m (brak sieci gazowej).

Dostępność komunikacyjna: ok. 0,9 km od drogi powiatowej relacji Chełmiec – Limanowa i linii kolejowej Nowy – Sącz – Chabówka, ok. 5 km od drogi krajowej, ok. 7 km od drogi wojewódzkiej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmiec, działki leżą częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a częściowo w pasie drogi gminnej oznaczonej na planie symbolem D2KD (w liniach rozgraniczających 10 m).

Cena wywoławcza waha się w zależności od wielkości nieruchomości:
– 62.560 zł brutto (0,10 ha)
– 73.945 zł brutto (0,11 ha)
– 80.667 zł brutto (0,12 ha.

Każda z działek budowlanych sprzedawana jest odrębnie, a w cenie zawarty jest podatek VAT w wysokości 23%.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 10 tysięcy złotych do 31 sierpnia 2020 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777). Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium powinien określać numer i położenie nieruchomości.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 (parter) – wzór oferty na stronie BIP Starostwa. Otwarcie ofert nastąpi 4 września 2020 r.
Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomościach udzielają pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3), tel. 18 41 41 856 lub 18 41 41 857 w godz. 8 – 15.

Działki są dostępne do obejrzenia we własnym zakresie lub z pracownikiem Starostwa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Szczegóły: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami telefony oraz strony: https://bip.nowosadecki.pl/przetargi/przetargi_i_ogloszenia_starostwa/art488.html https://bip.nowosadecki.pl/przetargi/przetargi_i_ogloszenia_starostwa/art487.html

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a