Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Opublikowano: Luty 27, 2020 o 8:03 am   /   przez   /   komentarze (0)

Do 29 kwietnia potrwa kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego pracuje w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 18 – wejście od bramy wjazdowej przy ul. Kościuszki).
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać z sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport), posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji, a także aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:
– mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
– mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
– osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B),
– kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończyły naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach (m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo),
– osoby, które ukończyły 18 lat i nie skończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Biuro Prasowe SP/(szel)

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a