Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Sądecka Izba Gospodarcza zaniepokojona budową połączenia DK 87

Opublikowano: Marzec 13, 2019 o 8:27 am   /   przez   /   komentarze (0)

Dzisiaj Sądecka Izba Gospodarcza wysłała do Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza Pani Iwony Mularczyk, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Pana Wojciecha Piecha oraz wszystkich Radnych Miasta Nowego Sącza list w sprawie budowy połączenia DK 87 z DW w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu.

Oto jego treść:

Sądecka Izba Gospodarcza wyraża swoje zaniepokojenie projektem uchwały, która zostanie poddana głosowaniu w dniu 13 marca br. podczas Sesji Rady Miasta. Uchwała dotyczy porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego Sącza, a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie budowy połączenia DK 87 z DW w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu. Integralną częścią porozumienia jest  mapa z wyznaczonym przebiegiem ww. drogi, tzw. wariant C. Budzi nasze duże zdziwienie brak dołączenia do uchwały wariantów A i B, co może wprowadzić Radnych w błąd.

Dwa lata temu Sądecka Izba Gospodarcza uczestniczyła w konsultacjach społecznych, w wyniku których ustalono przebieg tejże drogi i przygotowano Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego Sącza (zwane dalej Studium) przyjęte przez Radę Miasta uchwałą Nr XLIV/431/2017 roku z 12 września 2017 roku. Tym bardziej jesteśmy zdziwieni pojawieniem się zupełnie innej koncepcji drogi  tzw. wariant C, który jest niekorzystny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Nowego Sącza oraz okolicznych gmin. Przyjęcie tego wariantu oznacza:

  1. Bezpowrotną utratę około 20 hektarów terenu przeznaczonego obecnie w Studium pod działalność produkcyjną i usługową (czyli tzw. biznes aortowy). Jest to obecnie jedyny, dostępny teren pod tego typu działalność w Nowym Sączu.
  2. Zwiększenie kosztów budowy drogi o około 1 milion zł. z powodu poprowadzenia jej w sposób okrężny, dłuższy o około 230 m od projektu konsultowanego dwa lata temu.
  3. Zwiększone koszty użytkowania tej drogi dla mieszkańców oraz większe zanieczyszczenie powietrza w mieście – wydłużenie drogi o 230 m spowoduje dodatkowy koszt jej użytkowania w skali każdego roku o co najmniej 900 tysięcy złotych oraz dodatkową emisję 140 ton CO2 rocznie.

Pozbawienie Miasta jedynych, dostępnych terenów przemysłowych to utrata wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie co najmniej kilku milionów złotych w skali roku, utrata możliwości stworzenia co najmniej 1 tysiąca miejsc pracy na Sądecczyźnie w tzw. biznesie aortowym (1 miejsce pracy stworzone w biznesie aortowym tworzy do 5 miejsc pracy w biznesie wtórnym), ograniczenie wzrostu wynagrodzeń na Sądecczyźnie o co najmniej 10%.

Mając to na uwadze trudno nam zrozumieć, że przy podejmowaniu tej decyzji nie bierze się pod uwagę interesu ponad 100 tysięcy mieszkańców regionu, a uwzględniane są protesty 3 lokalnych mieszkańców, w tym obecnego dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, zwłaszcza, że uzgodniony 2 lata temu, przebieg drogi przewidywał jej odległość od najbliższych zabudowań na ok. 30 metrów.

Przy podobnych ulicach dojazdowych do miasta takich jak Węgierska, Nawojowska, Tarnowska, Krakowska, domy znajdują się średnio w odległości 10 m od krawędzi drogi, a nowe budynki mieszkalne budowane są w odległości ok. 20 m.

Przebieg tego typu dróg dojazdowych i mostów wyznacza się na setki lat, wokół nich powstają zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe. Prowadzenie drogi po zbędnym łuku (jeśli można prosto) utrudni włączanie do ruchu pojazdów z przylegających zakładów bądź dróg lokalnych.

Zdziwienie budzi fakt nadzwyczajnego tryb głosowania nad ww. uchwałą, skoro składanie wniosków o dofinansowanie tego typu inwestycji było możliwe od już 1 sierpnia 2018 roku.

Otwieranie na nowo sporu wokół przebiegu już raz ustalonej drogi dojazdowej oddali w czasie szanse na jej powstanie, jak również szanse na budowę tak potrzebnej Sądecczyźnie kolejnej przeprawy przez rzekę Dunajec.

W załączeniu przesyłam mapę – załącznik do uchwały Rady Miasta przedstawiającą proponowany przebieg drogi-wariant C. Na mapie kolorem czerwonym zaznaczono przebieg drogi uzgodniony w konsultacjach społecznych i uwzględniony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym przez Radę Miasta uchwałą Nr XLIV/431/2017 roku z 12 września 2017 roku.

 

Z poważaniem

(-)

Paweł Kukla

Prezes

Sądeckiej Izby Gospodarczej”

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a