Edukacja, Z ostatniej chwili

„Śladami ludności żydowskiej w Starym Sączu – Ciemności kryją ziemię”

Opublikowano: 28 marca, 2019 o 8:02 am   /   przez   /   komentarze (0)

„Śladami ludności żydowskiej w Starym Sączu – Ciemności kryją ziemię” to projekt edukacyjny dedykowany uczniom zainteresowanym tematyką II wojny światowej i okresu międzywojennego. W Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu realizuje go klasa 7a, pod opieką p. M. Bielak i E. Sojki, a w LO grupa p. T. Szewczyk i p. I. Rychlewskiej. Celem programu jest rozwijanie wiedzy o historii własnego regionu i jej związkach z dziejami Polski,w tym historii mniejszości narodowych zamieszkujących naszą ojczyznę.

Angażując się w projekt, skupiamy się na życiu codziennym Żydów oraz tragedii, jaką była dla nich II wojna światowa. Udział w zajęciach jest sposobem na kształtowanie postawy szacunku wobec tragedii Holokaustu oraz rozbudzanie poczucia empatii.

Przygotowaliśmy gazetkę ścienną pt. „Obozy oskarżają”, która jest reportażem z pobytu młodzieży Gimnazjum i SP nr 2 w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz – Birkenau w październiku 2018r. Znalazły się tam również informacje o zbrodniach III Rzeszy dokonywanych na ludności polskiej i żydowskiej w  latach 1939-1945.

28.02.2019r. zorganizowaliśmy wyjście do Muzeum Regionalnego „Dom na Dołkach” w Starym Sączu podczas, którego oglądaliśmy ekspozycję dotyczącą II wojny światowej i pamiątki po ludności żydowskiej mieszkającej w naszym mieście.

Zaciekawieni relacjami pani przewodnik z muzeum, 7.03.2019r udaliśmy się, na wycieczkę po Starym Sączu. Podczas spaceru szukaliśmy obiektów i śladów, które opisują losy lokalnej ludności żydowskiej. Trójka naszych kolegów przygotowała ciekawostki dotyczące miejsc związanych z ludnością żydowską.

Stojąc na Starosądeckim Rynku słuchaliśmy prelekcji o pojawieniu się  pierwszych Żydów w naszym mieście, a było to stosunkowo późno, bo dopiero w I poł. XIX wieku, kiedy siostry Klaryski nie miały już wpływu na decyzje zaborcy austriackiego. Żydzi czerpali największe zyski z handlu, bogactwo to kłuło w oczy mieszczan Sącza, dlatego w 1898r. dochodziło do napadów na ludność żydowską, sytuacja była na tyle niebezpieczna, że wymagała interwencji wojska i wprowadzenia stanu wyjątkowego. Kolejne lata były już spokojniejsze, a stosunki między mieszkańcami poprawiły się. O ich losach opowiadał Karol Ogórek.

Kolejnym punktem na naszej trasie, była stara bożnica żydowska. Wiadomości na jej temat przygotował Antoni Janczura. Z jego prezentacji dowiedzieliśmy się o obrzędach religijnych wyznawców judaizmu, a także o wyglądzie synagogi oraz wcześniejszym i obecnym znaczeniu starego budynku.

Ostatnim elementem naszej małej wędrówki była ulica Jagiellońska, przy której znajduje się bardzo zaniedbana budowla, służąca wcześniej, jako łaźnia rytualna dla religijnych Żydów. Wzmiankę o mykwie żydowskiej przygotował Maksymilian Tokarczyk.

        To nie koniec naszej podróży, kolejne punkty projektu czekają już na nas na ulicach Starego Sącza. Zachęcam do śledzenia relacji z historycznego projektu naukowego młodzieży SP nr 2 i LO w Starym Sączu.

Autor: Urszula Janczura – kl.7a/SP2

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a