Edukacja, Z ostatniej chwili

Stary Sącz. Regulamin stypendiów naukowych taki sam dla wszystkich szkół

Opublikowano: Styczeń 10, 2019 o 8:29 am   /   przez   /   komentarze (0)

Rada Miejska Gminy ujednoliciła regulamin wypłacania stypendium naukowego we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz. Teraz prymusi oprócz bardzo dobrego zachowania muszą wykazać się średnią 4,9 (dla klas IV-VI) oraz 4,75 dla klas (VII-VIII). 

§ 3. 1. Stypendium naukowe przyznaje się:
1) uczniom klas szkół podstawowych IV – VI – którzy po zakończeniu semestru uzyskali średnią co najmniej 4,9 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
2) uczniom klas szkół podstawowych VII – VIII – którzy po zakończeniu semestru uzyskali średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Uczeń kandydujący do stypendium naukowego z tytułu szczególnych osiągnięć w sporcie powinien spełnić poniższe kryteria:
1) wykazał się dorobkiem swoich osiągnięć na poziomie powiatowym zajmując co najmniej miejsce trzecie lub wojewódzkim lub krajowym;
2) rzetelnie i nienagannie wywiązywał się obowiązków ucznia;
3) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
4) swoimi osiągnięciami promował gminę w regionie, województwie i kraju.
3. Burmistrz Starego Sącza ma prawo przyznać z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a