Sport, Z ostatniej chwili

Sylwestrowy Bieg na Miejskiej Górze!

Opublikowano: 25 listopada, 2022 o 6:33 am   /   przez   /   komentarze (0)

Ruszają zapisy na I Bieg Sylwestrowy na Miejskiej Górze w Starym Sączu, który odbędzie się 31 grudnia o godzinie 10:00. Wyzwanie sylwestrowe jakim jest  bieg, to idealna okazja do tego by aktywnie podsumować mijający rok.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. To pierwszy taki bieg na Sądecczyźnie -mówią organizatorzy, Julia Dziedzic i Sławomir Szczepaniak –Zawodnicy, którzy staną na starcie otrzymają pamiątkowe sylwestrowe medale a także upominki. Na sportowo pożegnamy 2022 rok.

Chętni mogą zapisywać się telefonicznie u Pani Julii Dziedzic ( nr telefonu 501144726) , ewentualnie poprzez email kontakt@aktywnystarysacz.pl.

REGULAMIN
Biegu Sylwestrowego na Miejskiej Górze
Stary Sącz 31 grudnia 2022 roku.
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz ul. Bandurskiego 33, 33-340 Stary Sącz NIP 7343340064 KRS 0000955565.
PARTNER STRATEGICZNY:
Gmina Stary Sącz.
PARTNERZY BIEGU
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
Zarząd Osiedla ,,Śródmieście”.
Zarząd Osiedla ,, Słoneczne”.

TERMIN I MIEJSCE:
Bieg i Marsz NW rozegrane zostaną w dniu 31 grudnia 2022 roku ( sobota)
Start i meta : Miejska Góra w Starym Sączu
Pomiar czasu: elektroniczny, zapis: ręczny
Długość trasy: 5,5 km
Trasa oznakowana, asfalt 10%, beton 10% drogi szutrowe 10%, ścieżki leśne 70%.
PROGRAM ZAWODÓW:

 1. Od godz. 10:00 do godz. 10:50- Biuro Zawodów, wydawanie numerów startowych.
 2. Godz. 11:00 start biegu na dystansie 5,5, km
 3. Godz. 11:01 start Marsz Nordic Walking na dystansie 5,5 km
 4. Godz. 12:30 zamknięcie linii start/ meta
 5. Godz. 12:45 zakończenie / wręczenie nagród dla zwycięzców
 6. Godz. 13:00 zakończenie biegu.
  UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA, BIURO ZAWODÓW:
  1.W biegu marszu NW mogą startować zarówno osoby pełnoletnie oraz dzieci z rocznika 2007-2022 ( 15-10 lat ukończone w chwili startu) za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) po wypełnieniu pisemnej deklaracji w Biurze Zawodów.
 7. Rodzic lub opiekun prawny może wyruszyć z dzieckiem ( 15 – 10 lat) na trasę.
 8. Rodzic lub opiekun prawny musi być obowiązkowo na linii mety biegu, aby odebrać dziecko ( 15 – 10 lat).
  4.W biegach / marszu biorą udział wyłącznie osoby opłacone.
  5.Należy pamiętać, iż liczba uczestników biegu/ marszu jest ograniczona.
 9. Limit uczestników na bieg i marsz to 100 osób.
 10. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą;
  a) telefonicznie pod numerem telefonu 501144726 – Julia Dziedzic
  b) email: kontakt@aktywnystarysacz.pl
  8.Za całkowite, zgłoszenie uważa się wpłacenie opłaty startowej na podany poniżej numer konta bankowego.
  9.Zapisy na zawody będą się odbywać w biurze zawodów o ile nie zostanie przekroczony limit zapisanych i opłaconych zawodników.
 11. Potwierdzenie prawidłowej rejestracji i opłacenie wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz www.aktywnystarysacz.pl
 12. O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin otrzymania wpłaty opłaty startowej na rachunek bankowy.
 13. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz celów marketingowych Organizatora.
 14. Organizator zezwala na pokonanie trasy biegu/ marszu z psem pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia.
  14.Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  OPŁATY STARTOWE:
  1.Opłatę startową należy przelać na konto: STOWARZYSZENIE AKTYWNY STARY SĄCZ
  2.Nr konta: 16 8816 0001 2001 0014 4993 0001
  3.Adres: ul. Bandurskiego 33, 33-340 Stary Sącz
  4.Tytuł: opłata startowa – wybrany bieg – imię i nazwisko
  OPŁATY STARTOWYCH:
  Wysokość opłaty startowej na bieg i marsz NW wynosi:
  30 zł do dnia 30.12.2022 włącznie ( 20 zł dla członków Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz)
  5.Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego na rzecz innej osoby. Należy taką informację przesłać na adres kontakt@aktywnystarysacz.pl
 15. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub
  też nie wzięły udziału w zawodach.
 16. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 17. Aktualizacja wpłat odbywać się będzie na bieżąco,
  BIURO ZAWODÓW:
  Miejska Góra czynne od godz. 10:00 – 10:50.
  1.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu/ marszu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, które znajdują się na Miejskiej Górze w Starym Sączu.
  2.Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ( osoby niepełnoletnie muszą się stawić z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz posiadać podpisaną zgodę).
 18. Osoby odbierające numer startowy za inną osobę muszą posiadać upoważnienie od weryfikowanego
  4.Zawodnicy startujący na własną odpowiedzialność, podpisują własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu oraz, że nie występują przeciwwskazania do udziału w zawodach.
  5.Zgłoszenie do biegu/ marszu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby biegu i jego promocji.
  ŚWIADCZENIA STARTOWE:
  numer startowy oraz agrafki,
  worek na depozyt,
  oznakowanie trasy,
  wspólne pieczenie kiełbasy przy ognisku.
  KLASYFIKACJA:
 19. OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 5,5 km
  2.OPEN kobiet i mężczyzn Marsz Nordic Walking na dystansie 5,5 km
  NAGRODY:
 20. Każdy zawodnik, który ukończy bieg i marsz NW w limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy wyjątkowy sylwestrowy medal.
 21. Zwycięscy w klasyfikacji OPEN:
  OPEN Kobiet 5, 5 km – miejsca I, II, III ( upominki)
  OPEN Mężczyzn 5, 5 km – miejsca I, II, III ( upominki)
  OPEN Kobiet Marsz NW 5, 5 km – miejsca I, II, III ( upominki)
  OPEN Mężczyzn Marsz NW 5, 5 km – miejsca I, II, III ( upominki)
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1.Uczestników biegu/ marszu obowiązuje odpowiedni ubiór i obuwie do panujących warunków atmosferycznych.
  2.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany w widocznym miejscu dla organizatora. Pod karą dyskwalifikacji nie dopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub całości.
  3.Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Zawodów. Informację o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej lub ogłoszone w osobnym komunikacie.
  5.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.
  6.Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązuje zasada fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenie przyrody.
  7.Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielania pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefoniczne na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
  8.Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
 22. Organizator zapewnia depozyt w strefie start/meta. Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów.  Depozyt będzie do odbioru na mecie za okazaniem numeru startowego. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
  10.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru w miejscu odbywania się biegu/ marszu.
  11.Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów.
  12.Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
  13.Na trasie zawodów obowiązuje kategoryczny zakaz śmiecenia. W przypadku udowodnienia zawodnikowi śmiecenia Organizator dopuszcza możliwość dyskwalifikacji startującego oraz obciążenia go kosztami sprzątania terenu.
 23. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów.

KONTAKT:
Organizatorzy biegu/marszu: Stowarzyszanie AKTYWNY STARY SĄCZ
Sławomir Szczepaniak – Prezes Zarządu +48 509-321-578
Julia Dziedzic – Wiceprezes Zarządu +48 501-144-726
e-mail: kontakt@aktywnystarysacz.pl

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"