Sport, Z ostatniej chwili

W Starym Sączu powstaje Akademia Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt

Opublikowano: 29 marca, 2021 o 6:36 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu powstaje Akademia Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Uczennice, które będą chciały rozwijać swoją karierę siatkarską pod okiem najlepszych trenerów mogą to zrobić właśnie w starosądeckim liceum.

O popularności piłki siatkowej w naszym regionie nie trzeba nikogo przekonywać, nawet tych, którzy nie przejawiają zamiłowania do tej dyscypliny sportu. To, co cieszy najbardziej, to fakt, że rzesze młodych ludzi poświęcają swój czas i energię, by doskonalić się w tej dziedzinie. Eksperci podkreślają, że nie wystarczy talent, warunki fizyczne czy imponująca determinacja młodych zapaleńców. Nieodzownym elementem jest stworzenie młodzieży odpowiednich do rozwoju warunków, by szlifować sportowe diamenty pod okiem profesjonalistów.

Pomysłów na zaangażowanie młodych miłośników siatkówki jest wiele. Na jeden z nich wpadł trener siatkarek Janusz Pasiut, mocno zaangażowany w działalność Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Poprad Stary Sącz, który zaprosił do współpracy Krzysztofa Szewczyka, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu. Owocem tego porozumienia jest powstanie Akademii Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Inicjatywa zyskała przychylność i wsparcie Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Kwiatkowskiego oraz Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Pani Bożeny Mynarek.

Wybór Liceum jako partnera tego projektu wydaje się być oczywisty. Szkoła oferuje naukę w klasach o zróżnicowanych profilach, co spełnia oczekiwania zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami pozasportowymi uczniów, a ponadto dysponuje profesjonalnym zapleczem w postaci świetnie wyposażonej, oddanej do użytku nieco ponad rok temu hali sportowej.

Starosądeckie Liceum to szkoła z tradycjami nie tylko siatkarskimi, choć teraz na nich skupia się szczególna uwaga. Przez wiele lat nauczyciele i uczniowie propagowali piłkę siatkową nie tylko w szkole, ale także w środowisku lokalnym biorąc udział i organizując z sukcesem imprezy siatkarskie. Głośnym echem odbił się projekt, którego beneficjentem było Liceum przy ul. Partyzantów 15- Siatkarski Ośrodek Szkolny działający pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Od roku 2012 dziewczęta, uczennice klasy siatkarskiej, miały okazję zdobywać i doskonalić swoje umiejętności pod okiem trenerów piłki siatkowej nie tylko podczas dodatkowych treningów, ale także biorąc udział w wielu interesujących projektach, rywalizując z liczącymi się klubami zagranicznymi. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Siatkarki z Liceum wywalczyły dwukrotnie miejsca w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej. Warto wspomnieć , że kadrę trenerską stanowili doświadczeni nauczyciele Liceum oraz trenerzy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Poprad Stary Sącz. Mówią, że historia kołem się toczy.

Nowa inicjatywa stawia przed pomysłodawcami ten sam cel: umożliwić świeżo upieczonym absolwentkom szkół podstawowych kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej i pogodzenie edukacji z miłością do siatkówki. Mimo, że projekt pod nazwą Siatkarskie Ośrodki Szkolne nie jest już realizowany w starosądeckim Liceum zainteresowanie siatkówką dziewcząt na Sądecczyźnie nie słabnie.

Przyszłoroczne uczennice starosądeckiego Liceum będą miały możliwość doskonalenia warsztatu siatkarskiego na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z piłki siatkowej, przyznanych przez organ prowadzący szkołę czyli Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Jednocześnie będą one zawodniczkami Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Poprad Stary Sącz i będą stanowić drużynę ligową pod nazwą Akademia Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Propozycja ta jest adresowana to wszystkich tegorocznych absolwentek szkół podstawowych z całego powiatu nowosądeckiego, które chcą wykazać się na polu sportowym, a jednocześnie solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego i rozwijać zainteresowania w innych dziedzinach.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"