Info z urzędu

W Wigilię Urząd Miejski pracuje krócej

Opublikowano: Grudzień 22, 2014 o 11:07 am   /   Info z urzędu

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ W ŚRODĘ 24 GRUDNIA (WIGILIA) URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU BĘDZIE CZYNNY OD GODZ. 7:30 DO GODZINY 12:00.   Źródło: UM Stary Sącz

Brak komentarzy czytaj więcej

Gmina przeprowadzi monitoring komputerów

Opublikowano: Grudzień 18, 2014 o 12:53 pm   /   Info z urzędu

We wrześniu br. 50 gospodarstw domowych w gminie Stary Sącz otrzymało w nieodpłatne użytkowanie zestawy komputerowe, wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu w ramach projektu ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Stary Sącz zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Szansa na lepszy zasięg

Opublikowano: Grudzień 15, 2014 o 6:23 am   /   Info z urzędu

Jeden z największych operatorów komórkowych w Polsce planuje poprawę zasięgu sieci telefonii komórkowej w gminie poprzez budowę stacji bazowej w Moszczenicy Wyżnej do końca 2015 roku. Burmistrz Jacek Lelek wspiera prośbę mieszkańców o poprawę dostępu do sieci komórkowych we wsiach Moszczenica, Przysietnica, Skrudzina i postuluje w tej sprawie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury […]

Brak komentarzy czytaj więcej

I etap gospodarki niskoemisyjnej

Opublikowano: Grudzień 14, 2014 o 6:51 am   /   Info z urzędu

Właściciele i zarządcy nieruchomości zlokalizowanych w granicach gminy Stary Sącz proszeni są o wypełnienie elektronicznej ankiety, a w przypadku badań terenowych udział w badaniu niezbędnym do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz.Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Opublikowano: Grudzień 10, 2014 o 10:00 am   /   Info z urzędu

Burmistrz Starego Sącza zawiadamia  o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 27 listopada 2014 do 30 grudnia 2014 roku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 5” zwanej dalej jako, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A” oraz zm. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE”, obejmującej dz. nr 215/23. […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Budżet obywatelski gminy już w 2015 roku

Opublikowano: Listopad 15, 2014 o 8:29 pm   /   Info z urzędu

W 2015 roku Gmina Stary Sącz będzie miała nowatorski budżet partycypacyjny (obywatelski). Mieszkańcy będą mogli zgłaszać do projektu budżetu własne inicjatywy i decydować, na jakie cele przeznaczyć część pieniędzy z budżetu gminy. Burmistrz Jacek Lelek prezentował Radzie Miejskiej już w sierpniu br. unikalny w płd. Małopolsce projekt „Mój pomysł, mój Stary Sącz” podejmowany we współpracy […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a