Edukacja

Aktywne ferie -półkolonia w Starym Sączu

Opublikowano: 25 stycznia, 2015 o 7:33 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Stowarzyszenie Sursum Corda organizuje półkolonie w Starym Sączu podczas tegorocznych ferii 2015.

Szczegółowe informacje:

 1. Kiedy? Ferie zimowe 16-27 lutego 2015 ( w sumie 10 dni, zajęcia od poniedziałku do piątku)
 2. Opieka w godzinach 7:00 – 17:00 ( przyprowadzanie dzieci w godzinach 7:00-8:30, odbiór 16:00-17:00)
 3. Wiek uczestników? Uczniowie szkół podstawowych, bez względu na miejsce zamieszkania. Zajęcia w grupach 12 osobowych;
 4. Miejsce realizacji? Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera (ul. Mickiewicza 59) – 48 miejsc
 5. Program:
  • 2 wycieczki autokarowe:
   – Stary Sącz / Podegrodzie: zwiedzanie Miasta, seans w kinie; zwiedzanie Zagrody Lachowskiej Kubalówka, warsztaty pieczenia podpłomyka i bibułkarskie
   – Regietów – stadnina koni: kulig, zwiedzanie gospodarstwa, grill z kiełbaskami w schronisku
  • seans w kinie
  • zajęcia taneczne, sportowe i ruchowe
  • lodowisko (2x)
  • zajęcia interaktywne ze sterowania robotami (6 godz./grupa)
  • zajęcia plastyczne
  • warsztaty tematyczne
  • zajęcia na świeżym powietrzu

  codziennie II śniadanie i 2-daniowy obiad

 6. Nagrody: pamiątkowe dyplomy i symboliczne nagrody
 7. Kadra: doświadczenie wychowawcy Sursum Corda, wspierani przez wolontariuszy.
 8. Koszt:

    420,- zł / os. – w przypadku uczestnictwa w całym turnusie, przez 2 tygodnie
             4,20 zł za godz. x 10 godz. opieki x 10 dni

         250,- zł / os. – w przypadku udziału w tylko jednym, wybranym tygodniu
             5 zł za godz. x 10 godz. opieki x 5 dni

  Pierwszeństwo przy zapisach mają dzieci korzystające z całego turnusu (2 tygodnie) oraz uczniowie SP w Starym Sączu.

  Cena obejmuje: udział we wszystkich elementach programu, bilety wstępu, transport w czasie wycieczek, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NW, II śniadanie oraz dwudaniowy obiad.

  Pedagodzy w SP w Starym Sączu dysponują skierowaniami dofinansowanymi dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji. O możliwości i zasadach skorzystania z dofinansowania decyduje szkoła.

 9.  Zapisy i informacje:
  • Telefonicznie:  tel. 18 540 40 40 lub 18 44 11 994 (pon.-pt. 8:00-19:00) | koordynator projektu: Halina Rams 501 316 271
  • Osobiście: Stowarzyszenie SURSUM CORDA, wejście od ul. Zakościelnej 3 (pon.-pt. 8:00-19:00)
  • Elektronicznie: kolonie@sc.org.pl

  Wpisanie dziecka na listę uczestników następuje po wpłaceniu 100,- zł zaliczki. 
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Termin pełnej płatności (osobiście lub przelewem) i złożenia Karty Kwalifikacyjnej – do 10 lutego (wtorek)

 10. Pozostałe sprawy organizacyjne

  • Program merytoryczny jest realizowany od poniedz. do piątku w godzinach 8.30 – 16.00. Zapewniamy opiekę nad dziećmi od 7.00 do 17.00
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zamian kolejności realizacji programu ze względu na warunki atmosferyczne i względy organizacyjne
  • Podczas turnusu będzie udostępniony dzieciom pneumatyczny zamek do skakania
  • Zabawy na świeżym powietrzu będą realizowane w zależności od pogody
  • Podczas składania Kart Kwalifikacyjnych Rodzice będą zobowiązani do wypełnienia upoważnienia dot. osób uprawnionych do odbierania dzieci (nalezy wpisać nr dowodów osobistych upoważnionych osób). Osoby nieupoważnione nie będą miały możliwości odebrania dziecka po zajęciach
  • W sytuacji złego samopoczucia dziecka na zajęciach Rodzice będą zobowiązani do odebrania dziecka z zajęć. Wychowawcy nie są uprawnieni do podawania dzieciom jakichkolwiek leków
  • Podczas wyjścia na lodowisko dzieciom nieposiadającym łyżew zabezpieczymy sprzęt z wypożyczalni
  • Dzieci są zobowiązane do zmiany obuwia na terenie szkoły oraz posiadania stroju sportowego na zajęcia na sali gimnastycznej (w szkole będzie udostępniona szatnia)

Karta Kwalifikacyjna Ucznia: kliknij

Upoważnienie do odbierania dziecka: kliknij

Więcej informacji na stronie: http://www.sc.org.pl/

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a