Edukacja, Z ostatniej chwili

Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pedagogów

Opublikowano: 16 października, 2018 o 7:37 am   /   przez   /   komentarze (0)

Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej były okazją do uhonorowania 15 nauczycieli powiatowych szkół nagrodami starosty. Odebrali je z rąk starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka. Towarzyszyli mu wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Powiatu Marian Ryba oraz radni Stanisław Dąbrowski, Wiesław Pióro i Stanisław Sułkowski.

Nauczycieli i pracowników oświaty gościł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Uczniowie tej szkoły przygotowali akademię poświęconą Dniu Edukacji Narodowej. Starosta Marek Pławiak podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do podnoszenia poziomu edukacji na terenie powiatu. Przypomniał, że w mijającej kadencji bardzo mocno inwestowano w oświatę, dzięki czemu znacząco poprawiła się baza edukacyjna. We wrześniu przeniesiono LO w Grybowie do wyremontowanego budynku oraz dobudowanej do niego nowoczesnej hali sportowej. Na początku października ruszyła budowa hali sportowej przy LO w Starym Sączu.

Zostawiamy po sobie trwały ślad – dodał starosta Marek Pławiak. – Troszczymy się w ten sposób o dobro nas wszystkich, ponieważ będziemy korzystać z wiedzy i fachowości absolwentów naszych szkół.

Starosta Marek Pławiak uhonorował Srebrymi Jabłkami Sądeckimi zasłużonych, emerytowanych nauczycieli LO w Starym Sączu – Małgorzatę Prusek i Mieczysława Zagórowskiego. Natomiast nagrody starosty odebrali:

Michał Bulzak – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (m.in. za troskę o poprawę bazy materialnej i wyposażena szkoły oraz sukcesy uczniów w finałach centralnych m.in. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych),

Alicja Czermińska – nauczyciel wychowania fizycznego w LO w Starym Sączu (m.in. za wybitne sukcesy dziewcząt w piłce plażowej),

Angelika Duda – zastępca dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu (m.in. za wypracowanie form nauczania poprawiających zdawalaność egzaminu maturalnego),

Marzena Jurek – p.o. kierownika Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy-Zdroju (m.in. za tworzenie punktów pomocy i konsultacji psychologicznych w szkołach i placówkach z terenu działania filii),

Maria Kiełbasa – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (za przygotowanie 16 finalistów i 20 laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych),

Robert Poręba – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu (m.in. za prowadzenie nieodpłatnie zajęć pozalekcyjnych  i liczne sukcesy uczniów w olimpiadach),

Grzegorz Puchała – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju (m.in. za prowadzenie darmowych konsultacji z maturzystami),

Teresa Sendecka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (m.in. za przygotowanie 7 finalistów i 18 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz 7 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu),

Agata Siwiak – nauczyciel chemii i biologii w LO w Grybowie (m.in. za wieloletnie zaangażowanie w organizację wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu chemicznego),

Anna Skalska – polonista z Zespołu Szkół w Łącku (za wysoką zdawalność matury z języka polskiego, rozbudzanie uczniowskich zainteresowań i szlifowanie talentów recytatorskich i wokalnych),

Zenon Smyda – nauczyciel informatyki i matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie (za wysoką zdawalność matematyki na egzaminie maturalnym oraz sukcesy uczniów w olimpiadach),

Krzysztof Szewczyk – dyrektor LO w Starym Sączu (za troskę o wszechstronny rozwój uczniów i nauczycieli, liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych),

Teresa Szewczyk – nauczyciel historii i wos w LO w Starym Sączu (za opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu i sukcesy uczniów w olimpiadach),

Anna Wilk – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP w Nawojowej (m.in. za uzyskanie przez szkołę Certyfikatu „Kuźnia Talentów Kulinarnych”)

i Alicja Wąsowicz – dyrektor Zespołu Szkół w Marcinkowicach (za prowadzenie klas mundurowych i współorganizowanie Kongresu Klas Mundurowych w Warszawie, gdzie opracowano ogólnopolski program dla tych klas).

Starostwo Powiatowe

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a